รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD070 การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 2
จำนวน: 11 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00268GRTY
RONNAKORN5400
1. รณกร XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. รณกร XXX
Profile
04/12/2562 15:34
04/12/2562 15:42
00268AFHO
jarurat
2. จรุรัตน์ XXX B10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/12/2562 19:54
05/12/2562 22:19
00268GMPT
montri
3. มณตรี XXX A10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MR.MONRTI XXX
Profile
17/12/2562 08:42
17/12/2562 09:49
00268CHIN
Atthawut
4. อรรถวุฒิ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
15/01/2563 23:14
15/01/2563 23:14
00268ILUX
gorly44
5. สันติ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
28/01/2563 15:18
28/01/2563 15:19
00268FPQV
akkarpol
6. อัครพล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. akkarpol XXX
Profile
28/01/2563 15:18
28/01/2563 15:19
00268AEIQ
warutfrey
7. วรุจ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. warut XXX
Profile
28/01/2563 15:18
28/01/2563 15:19
00268FITW
phalakorn
8. พลากร XXX A12 อนุมัติ
K. phalakorn XXX
Profile
29/01/2563 12:51
30/01/2563 22:45
00268CEPS
tumchusak
9. ชูศักดิ์ XXX C8 อนุมัติ
K. chusak XXX
Profile
02/02/2563 08:49
02/02/2563 14:17
00268CIMQ
arthitounkam
10. อาทิตย์ XXX A7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
17/02/2563 14:31
17/02/2563 16:02
00268AJOP
Cartooncivil
11. ปฐวี XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pathawee XXX
Profile
17/02/2563 14:58
17/02/2563 16:02
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน