รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES075 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) และจุดต่อโดยใช้ Multiframe V.21 รุ่นที่ 4
จำนวน: 28 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00266DGJU
onoo29801
1. ชูศักดิ์ XXX A6 อนุมัติ
K. Chusak XXX
Profile
02/12/2562 20:40
07/12/2562 11:16
00266JMUX
nuttaphong
2. ณัฐพงษ์ XXX E4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nuttaphon XXX
Profile
03/12/2562 00:16
03/12/2562 09:37
00266DHIL
gamebuzz
3. อัครวิชญ์ XXX A16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Akarawich XXX
Profile
03/12/2562 00:48
03/12/2562 09:37
00266FRVX
chinnachot51
4. ชินโชติ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
03/12/2562 00:55
03/12/2562 09:37
00266BNOS
triwut_ha
5. ไตรวุฒิ XXX F16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Triwut XXX
Profile
03/12/2562 10:28
03/12/2562 10:48
00266DELR
tuckcivil
6. ปรเมธ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
03/12/2562 14:27
03/12/2562 15:14
00266EJPS
panpins
7. วรวุฒิ XXX E2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Worawout XXX
Profile
09/12/2562 15:12
09/12/2562 15:22
00266EIPQ
brand
8. จิรวัฒน์ XXX A8 อนุมัติ
K. Chirawat XXX
Profile
10/12/2562 20:10
23/01/2563 10:19
00266CMNS
arkom_kmutt
9. อาคม XXX G16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arkom XXX
Profile
17/12/2562 14:48
17/12/2562 15:32
00266BEJT
mana
10. มานะ XXX G15 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MANA XXX
Profile
17/12/2562 14:50
17/12/2562 15:32
00266EGNO
natchapon
11. ณัชพล XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
18/12/2562 16:03
18/12/2562 18:02
00266DEOR
phumtan
12. ทองสุข XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tongsuk XXX
Profile
18/12/2562 17:18
18/12/2562 18:02
00266DGJU
attapol
13. อรรถพล XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Attapol XXX
Profile
23/12/2562 15:03
23/12/2562 15:46
00266ABFR
Wimol1973
14. วิมล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
28/12/2562 12:21
28/12/2562 14:16
00266EIOX
anapat.pi
15. อนพัทย์ XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anapat XXX
Profile
02/01/2563 15:54
02/01/2563 16:59
00266AEJT
saramas
16. ประสิทธิ์ XXX A7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
06/01/2563 18:23
06/01/2563 18:23
00266JLSU
prangjai
17. ปรางใจ XXX B10 อนุมัติ
K. Prangjai XXX
Profile
07/01/2563 15:22
16/01/2563 16:44
00266FLOR
numcc20
18. พลภัทร XXX F2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ponlapath XXX
Profile
10/01/2563 12:05
10/01/2563 12:55
00266ABUV
pornchi
19. พร XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porn XXX
Profile
16/01/2563 11:32
16/01/2563 12:51
00266GLNP
kumphonpai2
20. กำพล XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kumphon XXX
Profile
19/01/2563 16:54
19/01/2563 16:57
00266FHLU
ampol_p
21. อำพล XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ampol XXX
Profile
20/01/2563 13:05
20/01/2563 14:20
00266HIMN
engineers_ap
22. พุฒิพัทธ์ XXX D4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phutthiphat XXX
Profile
25/01/2563 13:57
25/01/2563 14:03
00266NOSY
narongrit136
23. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
29/01/2563 22:40
29/01/2563 23:38
00266ADNS
Alongkot
24. อลงกต XXX D10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Alongkot XXX
Profile
31/01/2563 08:46
31/01/2563 09:38
00266FLMW
ar
25. อาทิตย์ XXX E6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Artit XXX
Profile
31/01/2563 12:25
31/01/2563 12:52
00266CILU
Chupad
26. ชูพงศ์ XXX B6 อนุมัติ
K. Chupong XXX
Profile
04/02/2563 23:17
04/02/2563 23:44
00266CIJQ
SURIYA01
27. สุริยา XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. suriya XXX
Profile
05/02/2563 10:31
05/02/2563 11:00
00266EJMO
phumphan
28. อนุจิตร XXX H2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
13/02/2563 10:59
13/02/2563 11:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน