รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STR003 เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อการออกแบบที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3
จำนวน: 17 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00264BDFI
vastrode0
1. จักรพงศ์ XXX B10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jakkapong XXX
Profile
27/08/2562 09:09
27/08/2562 09:28
00264FJPU
chumpon_p
2. ชุมพล XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chumpon XXX
Profile
27/08/2562 12:32
27/08/2562 13:03
00264GNOS
golengzuzu
3. สิทธิโชค XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sittichok XXX
Profile
28/08/2562 16:37
28/08/2562 17:23
00264HIRS
sunattapong
4. สุณัฐพงศ์ XXX H10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sunattapong XXX
Profile
29/08/2562 11:55
29/08/2562 12:44
00264DFMR
onimaru
5. สมชาย XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. somchai XXX
Profile
29/08/2562 15:31
29/08/2562 15:46
00264ALOT
wutpun
6. ชยุต XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayut XXX
Profile
01/09/2562 13:18
01/09/2562 13:36
00264AFUV
naice15
7. วินัย XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Winai XXX
Profile
03/09/2562 19:35
03/09/2562 19:37
00264AMQV
tarn
8. อรวรรณ XXX C14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Orawan XXX
Profile
04/09/2562 23:10
04/09/2562 23:17
00264NTUX
nitipong limtaiyin
9. นิธิพงศ์ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. nitipong XXX
Profile
06/09/2562 20:28
06/09/2562 20:53
00264ATWX
nop111
10. นภดล XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NOPPADOL XXX
Profile
06/09/2562 22:34
06/09/2562 23:15
00264ACNS
rid16
11. ธรรญธร XXX D4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thunyathorn XXX
Profile
08/09/2562 12:28
08/09/2562 13:24
00264AGVY
Pairoj1095
12. ไพโรจน์ XXX E2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pairoj XXX
Profile
08/09/2562 13:52
08/09/2562 14:09
00264EOPU
ponza6355
13. วุฒิชัย XXX D10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. WUTTICHAI XXX
Profile
08/09/2562 16:50
08/09/2562 18:15
00264ELMV
suppachaisiriwat
14. สุภชัย XXX H16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Suppachai XXX
Profile
11/09/2562 10:29
11/09/2562 10:35
00264EFHI
uthid
15. อุทิศ XXX G10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Uthid XXX
Profile
12/09/2562 15:26
12/09/2562 15:39
00264BHIL
Prach33
16. ปรัชญ์ XXX D12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Prach XXX
Profile
12/09/2562 23:04
12/09/2562 23:17
00264IPQY
astro
17. ธนานนท์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tananon XXX
Profile
16/09/2562 07:42
16/09/2562 10:11
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน