รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES074 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.21) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6
จำนวน: 5 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00262BFMQ
onoo29801
1. ชูศักดิ์ XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chusak XXX
Profile
14/04/2562 07:29
14/04/2562 12:04
00262FHJL
tuckcivil
2. ปรเมธ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
15/04/2562 17:26
15/04/2562 20:30
00262BCGI
narong
3. ณรงค์ XXX C4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narong XXX
Profile
17/04/2562 07:59
17/04/2562 09:44
00262BEIX
teerapon211
4. ธีรพล XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
17/04/2562 09:54
17/04/2562 10:50
00262BGNT
gaicivil
5. ศิริพงษ์ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siripong XXX
Profile
17/04/2562 21:03
17/04/2562 21:30
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน