รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD069 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 7
จำนวน: 28 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00261DGIL
teerapon211
1. ธีรพล XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
17/04/2562 09:56
17/04/2562 10:50
00261AFGH
ponza6355
2. วุฒิชัย XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. WUTTICHAI XXX
Profile
22/04/2562 11:40
22/04/2562 13:07
00261HIJQ
ar
3. อาทิตย์ XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Artit XXX
Profile
26/04/2562 12:48
26/04/2562 12:50
00261ELNQ
chayut
4. ชยุต XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayut XXX
Profile
03/05/2562 11:08
03/05/2562 11:08
00261ABHP
Tanwa30
5. ธันวา XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tanwa XXX
Profile
06/05/2562 00:07
06/05/2562 10:11
00261CIQX
maiphawitra
6. ภวิตรา XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. phawitra XXX
Profile
08/05/2562 14:28
08/05/2562 15:59
00261DEFJ
pmeechai123
7. มีชัย XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Meechai XXX
Profile
12/05/2562 10:35
12/05/2562 10:46
00261BFSV
chinnachot51
8. ชินโชติ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
29/05/2562 21:02
29/05/2562 21:25
00261IQRU
thankorn_60
9. ธนากร XXX H6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanakorn XXX
Profile
01/06/2562 12:46
01/06/2562 14:42
00261ADUW
IteMNonG
10. พชร XXX A6 อนุมัติ
K. phachara XXX
Profile
05/06/2562 13:26
05/06/2562 13:27
00261EGUX
SRISAWAT
11. ธีรภัทร XXX A7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
05/06/2562 13:26
05/06/2562 13:27
00261BGOX
Pimharueda
12. พิมพ์หฤดา XXX B10 อนุมัติ
K. Pimharueda XXX
Profile
06/06/2562 10:10
17/06/2562 17:47
00261DJMV
jirawatlertthong
13. จิรวัฒน์ XXX E8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jirawat XXX
Profile
26/06/2562 11:08
26/06/2562 11:26
00261GIQT
vamchai
14. วิชัย XXX A12 อนุมัติ
K. Wichai XXX
Profile
28/06/2562 06:22
28/06/2562 10:41
00261ADJP
tawee3819
15. เฉลิมชัย XXX B7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. chaloemchai XXX
Profile
28/06/2562 15:22
28/06/2562 15:32
00261EILQ
bancha47
16. บรรชา XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. bancha XXX
Profile
29/06/2562 22:03
29/06/2562 23:19
00261IMOP
SPL398
17. สืบพงศ์ XXX D10 อนุมัติ
K. SUEBPONG XXX
Profile
04/07/2562 14:30
05/07/2562 09:14
00261EFLT
Phatiwet
18. ปฏิเวธ XXX D11 อนุมัติ
K. XXX
Profile
06/07/2562 10:43
11/07/2562 17:21
00261BMOP
udomAST
19. อุดม XXX A10 อนุมัติ
K. udom XXX
Profile
11/07/2562 15:31
13/08/2562 10:28
00261LNPR
TSnattawut
20. ณัฐวุฒิ XXX A11 อนุมัติ
K. nattawut XXX
Profile
11/07/2562 15:31
13/08/2562 10:28
00261BIOW
vorakarnkob
21. วรกานต์ XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. วรกานต์ XXX
Profile
13/07/2562 13:18
13/07/2562 13:45
00261BCMR
0917767109
22. ณิชวรรณ XXX C4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NICHAWAN XXX
Profile
20/07/2562 18:52
20/07/2562 19:40
00261IPRT
chokchai24
23. โชคชัย XXX E10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chokchai XXX
Profile
24/07/2562 15:18
24/07/2562 15:29
00261PSUX
YuiDirek
24. ดิเรก XXX C11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Direk XXX
Profile
13/08/2562 17:33
13/08/2562 18:37
00261EJMU
yeunyong
25. ยืนยง XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Yeunyong XXX
Profile
18/08/2562 23:30
18/08/2562 23:45
00261CHJS
natchapon
26. ณัชพล XXX F16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
21/08/2562 09:46
21/08/2562 13:30
00261AJPW
thamung
27. ธนพงศ์ XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanapong XXX
Profile
21/08/2562 11:47
21/08/2562 13:30
00261IMUW
tiocre
28. ณรงค์ศักดิ์ XXX A16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongsak XXX
Profile
21/08/2562 17:28
21/08/2562 17:30
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน