รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD069 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 7
จำนวน: 12 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00261DGIL
teerapon211
1. ธีรพล XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
17/04/2562 09:56
17/04/2562 10:50
00261AFGH
ponza6355
2. วุฒิชัย XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. WUTTICHAI XXX
Profile
22/04/2562 11:40
22/04/2562 13:07
00261HIJQ
ar
3. อาทิตย์ XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Artit XXX
Profile
26/04/2562 12:48
26/04/2562 12:50
00261ELNQ
chayut
4. ชยุต XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayut XXX
Profile
03/05/2562 11:08
03/05/2562 11:08
00261ABHP
Tanwa30
5. ธันวา XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tanwa XXX
Profile
06/05/2562 00:07
06/05/2562 10:11
00261CIQX
maiphawitra
6. ภวิตรา XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. phawitra XXX
Profile
08/05/2562 14:28
08/05/2562 15:59
00261DEFJ
pmeechai123
7. มีชัย XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Meechai XXX
Profile
12/05/2562 10:35
12/05/2562 10:46
00261BFSV
chinnachot51
8. ชินโชติ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
29/05/2562 21:02
29/05/2562 21:25
00261IQRU
thankorn_60
9. ธนากร XXX H6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanakorn XXX
Profile
01/06/2562 12:46
01/06/2562 14:42
00261ADUW
IteMNonG
10. พชร XXX A6 อนุมัติ
K. phachara XXX
Profile
05/06/2562 13:26
05/06/2562 13:27
00261EGUX
SRISAWAT
11. ธีรภัทร XXX A7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
05/06/2562 13:26
05/06/2562 13:27
00261BGOX
Pimharueda
12. พิมพ์หฤดา XXX B10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pimharueda XXX
Profile
06/06/2562 10:10
06/06/2562 10:41
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน