รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJC001 เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 1
จำนวน: 29 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00260GOWY
table1234
1. ทวีศักดิ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thaweesak XXX
Profile
14/04/2562 11:47
14/04/2562 12:04
00260FGJM
teerapon211
2. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
17/04/2562 09:50
17/04/2562 10:49
00260CGHQ
gaicivil
3. ศิริพงษ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siripong XXX
Profile
17/04/2562 15:25
17/04/2562 15:32
00260HJWY
sanyam
4. สัญญา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. sanya XXX
Profile
17/04/2562 16:12
17/04/2562 16:43
00260GJNO
sunattapong
5. สุณัฐพงศ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sunattapong XXX
Profile
17/04/2562 16:22
17/04/2562 16:44
00260AHLP
phum6014
6. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
18/04/2562 09:12
18/04/2562 10:08
00260ADUX
Kanittha
7. ขนิษฐา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kanittha XXX
Profile
18/04/2562 18:29
18/04/2562 18:58
00260CFUV
s5403061621102
8. ธวัชชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thawatchai XXX
Profile
19/04/2562 09:02
19/04/2562 09:26
00260GHNO
amnuay8828
9. กันตภณ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kuntapon XXX
Profile
26/04/2562 22:46
26/04/2562 23:19
00260BHJY
jatsada
10. ภูกิจ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phukit XXX
Profile
01/05/2562 08:59
01/05/2562 09:32
00260FLPT
mana
11. มานะ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MANA XXX
Profile
02/05/2562 00:15
02/05/2562 08:32
00260BEGQ
jujudsa
12. ทศพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Todsapon XXX
Profile
02/05/2562 19:29
02/05/2562 19:29
00260DEGN
mindstill
13. สามารถ XXX อนุมัติ
K. XXX
Profile
03/05/2562 09:34
12/05/2562 13:56
00260AEIL
teerasut
14. Teetuch XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
07/05/2562 11:17
07/05/2562 11:22
00260BHRT
pong77
15. เอกวุฒิ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Eakawut XXX
Profile
07/05/2562 11:29
07/05/2562 11:44
00260HLRU
krittakorn
16. กฤตกร XXX อนุมัติ
K. Krittakorn XXX
Profile
07/05/2562 12:10
12/05/2562 22:08
00260PQRV
maiphawitra
17. ภวิตรา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. phawitra XXX
Profile
08/05/2562 14:28
08/05/2562 15:59
00260CILN
kabukid
18. ชาญชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chanchai XXX
Profile
12/05/2562 21:18
12/05/2562 22:07
00260CDJL
thanthamrong
19. ธันย์ธำรง XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanthamrong XXX
Profile
17/05/2562 08:16
17/05/2562 09:24
00260HLMQ
narongrit136
20. ณรงค์ฤทธิ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
24/05/2562 11:55
24/05/2562 13:44
00260ABCE
sam_guitarsolo1
21. มนตรี XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Montree XXX
Profile
25/05/2562 02:12
25/05/2562 09:44
00260BCJL
mahisornj
22. มหิศร XXX อนุมัติ
K. Mahisorn XXX
Profile
29/05/2562 11:54
29/05/2562 13:51
00260ABLS
chalerpl24
23. ยศชวินทร์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Yotchawin XXX
Profile
30/05/2562 14:23
30/05/2562 14:43
00260FHIO
24. โกเมนทร์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. komen XXX
Profile
30/05/2562 21:33
30/05/2562 21:59
00260AMNO
peerasong
25. พีรพัฒน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Peerapat XXX
Profile
31/05/2562 15:55
31/05/2562 16:18
00260CFIQ
Chatchawan Sornsiri
26. ชัชวาลย์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chatchawan XXX
Profile
02/06/2562 22:44
03/06/2562 00:34
00260CPQT
chaiwat_ja
27. ชัยวัฒน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. chaiwat XXX
Profile
03/06/2562 10:02
03/06/2562 10:09
00260CDMV
artnantawat
28. นันทวัฒน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nantawat XXX
Profile
05/06/2562 21:28
05/06/2562 22:11
00260BEFM
jaychun_kumngoen
29. เจฉันต์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jaychun XXX
Profile
10/06/2562 10:54
10/06/2562 11:39
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน