รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJC001 เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 1
จำนวน: 8 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00260GOWY
table1234
1. ทวีศักดิ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thaweesak XXX
Profile
14/04/2562 11:47
14/04/2562 12:04
00260FGJM
teerapon211
2. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
17/04/2562 09:50
17/04/2562 10:49
00260CGHQ
gaicivil
3. ศิริพงษ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siripong XXX
Profile
17/04/2562 15:25
17/04/2562 15:32
00260HJWY
sanyam
4. สัญญา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. sanya XXX
Profile
17/04/2562 16:12
17/04/2562 16:43
00260GJNO
sunattapong
5. สุณัฐพงศ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sunattapong XXX
Profile
17/04/2562 16:22
17/04/2562 16:44
00260AHLP
phum6014
6. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
18/04/2562 09:12
18/04/2562 10:08
00260ADUX
Kanittha
7. ขนิษฐา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kanittha XXX
Profile
18/04/2562 18:29
18/04/2562 18:58
00260CFUV
s5403061621102
8. ธวัชชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thawatchai XXX
Profile
19/04/2562 09:02
19/04/2562 09:26
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน