รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJS001 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 1 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
จำนวน: 16 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00255EHNO
thanets
1. ธเนศ XXX อนุมัติ
K. Thanet XXX
Profile
17/03/2562 13:09
17/03/2562 13:56
00255ADEV
s5403061621102
2. ธวัชชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thawatchai XXX
Profile
18/03/2562 19:12
18/03/2562 19:38
00255OQRV
sparinya28
3. ปริญญา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PARINYA XXX
Profile
19/03/2562 15:13
19/03/2562 15:18
00255EHMO
Phongsakun
4. พงษ์สกุล XXX อนุมัติ
K. Phongsakun XXX
Profile
21/03/2562 16:24
30/05/2562 22:13
00255CFTU
oatta29
5. พงศกร XXX อนุมัติ
K. PONGSAKORN XXX
Profile
21/03/2562 16:24
30/05/2562 22:13
00255EFJM
wasinc
6. วศิน XXX อนุมัติ
K. Wasin XXX
Profile
21/03/2562 16:24
30/05/2562 22:13
00255AGLM
Woonses
7. ศุภณัฏฐ์ XXX อนุมัติ
K. Supanat XXX
Profile
21/03/2562 16:25
30/05/2562 22:13
00255DFMR
teerapon211
8. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
22/03/2562 16:39
22/03/2562 16:46
00255HIMO
2523wongsuk
9. ศราวุธ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SARAWUT XXX
Profile
22/03/2562 20:11
22/03/2562 20:59
00255AFLP
komson2518
10. คมสัน XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Komson XXX
Profile
31/03/2562 16:15
31/03/2562 16:23
00255FHIL
natchapon
11. ณัชพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
05/04/2562 16:53
05/04/2562 16:59
00255EISV
maiphawitra
12. ภวิตรา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. phawitra XXX
Profile
06/04/2562 21:01
06/04/2562 22:14
00255JPVX
naihappy
13. ธีรพันธ์ XXX อนุมัติ
K. Theeraphant XXX
Profile
20/04/2562 13:14
20/04/2562 14:25
00255AIJU
Chatchawan Sornsiri
14. ชัชวาลย์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chatchawan XXX
Profile
25/04/2562 23:16
25/04/2562 23:29
00255CDQU
boonthien
15. บุญเทียน XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Boonthien XXX
Profile
06/05/2562 10:37
06/05/2562 13:27
00255BEFG
itprefab
16. ทัชชกัน XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Touchagun XXX
Profile
09/05/2562 20:03
09/05/2562 20:12
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน