รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STR002 เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
จำนวน: 17 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00249DLMO
boysuwit
1. สุวิทย์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mr.Suwit XXX
Profile
15/01/2562 23:49
16/01/2562 00:16
00249GHJM
Aroymak
2. ณัฐสิทธิ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nathasit XXX
Profile
18/01/2562 12:11
18/01/2562 13:00
00249IJLP
sportrock01
3. ไกรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kraiphon XXX
Profile
29/01/2562 10:21
29/01/2562 11:04
00249CJLO
supod11
4. ธนาเศรษฐ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanaseth XXX
Profile
30/01/2562 19:41
30/01/2562 20:59
00249ACDH
wic_jan
5. วิเชียร XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wichian XXX
Profile
07/02/2562 22:21
07/02/2562 22:38
00249DIMP
ITTIPONG
6. อิทธิพงศ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ittipong XXX
Profile
09/02/2562 16:34
09/02/2562 17:58
00249BFJT
arkom007
7. อาคม XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arkom XXX
Profile
10/02/2562 10:20
10/02/2562 10:56
00249AEPR
sam_guitarsolo1
8. มนตรี XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Montree XXX
Profile
12/02/2562 19:07
12/02/2562 20:23
00249DFGP
ole12345
9. จรัน XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. charun XXX
Profile
15/02/2562 06:20
15/02/2562 09:45
00249ACDF
jbgab
10. อภิรัช XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Apirat XXX
Profile
22/02/2562 08:54
22/02/2562 09:00
00249EINQ
mcivilwork
11. ศุภชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. suppachai XXX
Profile
24/02/2562 10:35
24/02/2562 10:41
00249BEFG
civilttp
12. ฐิตพัฒน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. THITAPATH XXX
Profile
26/02/2562 13:23
26/02/2562 13:55
00249CEFG
piyasang
13. ปิยะ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
06/03/2562 17:05
06/03/2562 18:05
00249AIJL
teerapon211
14. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
22/03/2562 16:43
22/03/2562 16:46
00249DHJP
teerasut
15. Teetuch XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/04/2562 10:29
05/04/2562 11:22
00249DFJR
16. สุริยา XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. suriya XXX
Profile
16/04/2562 17:52
16/04/2562 18:29
00249GIQV
benzdoubleb
17. สืบชัย XXX อนุมัติ
K. Suebchai XXX
Profile
17/04/2562 17:51
17/04/2562 18:06
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน