รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STR001 เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
จำนวน: 135 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00248EPTU
jeecivil
1. จีระศักดิ์ XXX A1 อนุมัติ
K. Jeerasak XXX
Profile
30/12/2561 17:12
31/12/2561 13:51
00248AEHO
tuckcivil
2. ปรเมธ XXX A14 อนุมัติ
K. Porameth XXX
Profile
30/12/2561 20:51
30/04/2562 14:29
00248EINO
chatchapong
3. ชัชพงศ์ XXX D2 อนุมัติ
K. CHATCHAPONG XXX
Profile
31/12/2561 13:31
26/06/2562 16:37
00248EGLT
chinnachot51
4. ชินโชติ XXX A6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
01/01/2562 23:10
06/07/2562 23:42
00248BMRU
dangunner
5. สุดแดน XXX A7 อนุมัติ
K. Suddan XXX
Profile
02/01/2562 20:15
13/07/2562 22:44
00248DGIL
brand
6. จิรวัฒน์ XXX A8 อนุมัติ
K. Chirawat XXX
Profile
03/01/2562 11:42
01/07/2562 15:15
00248AGIM
vuttichai
7. วุฒิชัย XXX B6 อนุมัติ
K. Wuttichai XXX
Profile
03/01/2562 16:20
01/07/2562 18:11
00248GJWX
rawin
8. รุ่งกวิน XXX A16 อนุมัติ
K. Rungkawin XXX
Profile
04/01/2562 11:40
13/07/2562 22:44
00248CPRU
sanctuary
9. ดุสิต XXX B12 อนุมัติ
K. DUSIT XXX
Profile
04/01/2562 12:04
08/06/2562 09:47
00248CGMS
neng_yo
10. สมชาย XXX B16 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
04/01/2562 21:24
27/05/2562 14:58
00248CLMU
phumtan
11. ทองสุข XXX B8 อนุมัติ
K. Tongsuk XXX
Profile
07/01/2562 17:11
04/07/2562 17:42
00248ADEM
kitsada1222
12. ร้อยเอกกฤษฎา XXX B11 อนุมัติ
K. Kitsada XXX
Profile
08/01/2562 13:54
28/06/2562 16:28
00248FITV
waleed
13. นิติพันธ์ XXX H16 อนุมัติ
K. XXX
Profile
09/01/2562 23:05
17/06/2562 13:28
00248ACJR
boss69
14. ภาณุวัฒน์ XXX C14 อนุมัติ
K. Panuwat XXX
Profile
12/01/2562 00:18
01/07/2562 22:28
00248CELS
parble
15. ขจรจักษณ์ XXX E6 อนุมัติ
K. Khajornjak XXX
Profile
12/01/2562 21:56
24/06/2562 17:11
00248CGOS
mana
16. มานะ XXX E16 อนุมัติ
K. MANA XXX
Profile
15/01/2562 12:06
10/07/2562 10:41
00248EGIQ
tinnakorn
17. ภูดิท XXX C11 อนุมัติ
K. Phudith XXX
Profile
17/01/2562 08:51
04/07/2562 13:54
00248ADOP
tanes
18. ธเนศร์ XXX A3 อนุมัติ
K. Tanes XXX
Profile
19/01/2562 16:02
29/06/2562 10:42
00248ACOS
jakkapop
19. จักรภพ XXX B1 อนุมัติ
K. Jakkapop XXX
Profile
22/01/2562 01:07
18/06/2562 22:31
00248BHOT
pongcharoen
20. พงษ์เจริญ XXX C8 อนุมัติ
K. Pongcharoen XXX
Profile
22/01/2562 14:42
22/01/2562 15:23
00248EHSU
bank17
21. บัญญัติ XXX A11 อนุมัติ
K. Banyat XXX
Profile
22/01/2562 18:55
04/07/2562 17:43
00248AJMP
supalak_c
22. ศุภลักษณ์ XXX F16 อนุมัติ
K. Supalak XXX
Profile
22/01/2562 19:03
04/07/2562 10:29
00248CEIN
phetty
23. พชร XXX C6 อนุมัติ
K. Patchara XXX
Profile
23/01/2562 11:35
17/06/2562 23:09
00248JLNQ
boochanis
24. บูชนิศ XXX B7 อนุมัติ
K. Boochanis XXX
Profile
24/01/2562 19:21
08/07/2562 22:33
00248CFHM
jakapong40
25. จักรพงศ์ XXX C4 อนุมัติ
K. JAKAPONG XXX
Profile
25/01/2562 19:21
28/06/2562 01:00
00248CJQW
ja2548
26. ธนยศ XXX D10 อนุมัติ
K. Tanayos XXX
Profile
26/01/2562 04:57
20/06/2562 14:38
00248CJNU
sirawat
27. ศิรวัชร XXX D16 อนุมัติ
K. Sirawat XXX
Profile
26/01/2562 08:23
26/06/2562 10:04
00248DIRS
orissa
28. โอริสสา XXX G16 อนุมัติ
K. Orissa XXX
Profile
26/01/2562 11:29
22/05/2562 18:24
00248LPUW
thankorn_60
29. ธนากร XXX H4 อนุมัติ
K. Thanakorn XXX
Profile
26/01/2562 22:30
13/07/2562 22:44
00248BIVY
chatsoil
30. ฐานุพงศ์ XXX D7 อนุมัติ
K. THANUPHONG XXX
Profile
28/01/2562 08:32
05/07/2562 10:15
00248CMNO
iprasitkj08
31. ประสิทธิ์ XXX B15 อนุมัติ
K. Prasit XXX
Profile
28/01/2562 16:16
10/07/2562 09:57
00248MOPQ
supod11
32. ธนาเศรษฐ์ XXX F8 อนุมัติ
K. Thanaseth XXX
Profile
30/01/2562 19:35
15/07/2562 22:07
00248BJSX
chalotorn
33. ชโลธร XXX E8 อนุมัติ
K. Chalotorn XXX
Profile
31/01/2562 11:39
31/01/2562 12:38
00248CMPT
angkarn
34. อังคาร XXX G2 อนุมัติ
K. angkarn XXX
Profile
31/01/2562 18:53
10/07/2562 14:20
00248CEPR
35. รัชภูมิ XXX F2 อนุมัติ
K. Ratchaphum XXX
Profile
01/02/2562 09:48
01/02/2562 10:25
00248ELNT
firstesg
36. ภาวิทย์ XXX D4 อนุมัติ
K. Pawit XXX
Profile
01/02/2562 11:57
22/06/2562 19:59
00248CHLO
meemana24
37. มานพ XXX E7 อนุมัติ
K. Manop XXX
Profile
01/02/2562 12:37
06/02/2562 10:10
00248DIPW
nunthawat
38. นันทวรรธน์ XXX F11 อนุมัติ
K. Nunthawat XXX
Profile
01/02/2562 16:43
28/06/2562 22:45
00248BHLS
nuttapon150
39. ณัฐพล XXX C2 อนุมัติ
K. Nuttapon XXX
Profile
02/02/2562 10:44
02/02/2562 10:48
00248EHOS
kengcvet
40. กิตติเดช XXX E12 อนุมัติ
K. Kittidech XXX
Profile
04/02/2562 10:18
04/02/2562 10:43
00248CGMO
suppachaisiriwat
41. สุภชัย XXX H10 อนุมัติ
K. Suppachai XXX
Profile
05/02/2562 08:01
19/06/2562 19:58
00248MPRU
brighttwo
42. ปรัชญา XXX E11 อนุมัติ
K. Pruchaya XXX
Profile
06/02/2562 11:06
06/02/2562 11:21
00248MNSU
Chaimongkon26
43. ชัยมงคล XXX E14 อนุมัติ
K. Chaimongkon XXX
Profile
06/02/2562 15:50
04/07/2562 13:56
00248CEOV
apsre
44. อภิชาติ XXX C15 อนุมัติ
K. Aphichat XXX
Profile
07/02/2562 10:45
28/06/2562 16:27
00248BEHT
wic_jan
45. วิเชียร XXX C1 อนุมัติ
K. Wichian XXX
Profile
07/02/2562 22:25
24/06/2562 00:23
00248GJMU
pondcc30
46. กมล XXX H12 อนุมัติ
K. KAMOL XXX
Profile
09/02/2562 16:30
09/02/2562 18:06
00248FPQT
kob43
47. จ.ส.อ.ธีรุญยวัตร XXX G14 อนุมัติ
K. Teeroonyawat XXX
Profile
10/02/2562 10:49
22/02/2562 14:59
00248DJLO
pichetbud
48. พิเชษฐ์ XXX D3 อนุมัติ
K. พิเชษฐ์ XXX
Profile
10/02/2562 12:19
04/07/2562 14:09
00248JLMR
tksse
49. ธนากร XXX G10 อนุมัติ
K. TANAKORN XXX
Profile
10/02/2562 12:27
28/03/2562 15:42
00248GISV
thawat05
50. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย XXX F7 อนุมัติ
K. Thawatchai XXX
Profile
10/02/2562 15:34
04/07/2562 17:33
00248CHIS
tawatchai
51. ธวัชชัย XXX D15 อนุมัติ
K. Tawatchai XXX
Profile
12/02/2562 10:52
22/06/2562 06:43
00248AMNV
nicknuttapol
52. ณัฐพล XXX F14 อนุมัติ
K. nuttapol XXX
Profile
12/02/2562 17:40
12/02/2562 18:01
00248BCPU
2523wongsuk
53. ศราวุธ XXX E2 อนุมัติ
K. SARAWUT XXX
Profile
13/02/2562 10:51
29/04/2562 17:48
00248ACES
suphota
54. สุพจน์ XXX F6 อนุมัติ
K. Suphot XXX
Profile
13/02/2562 12:33
01/07/2562 16:18
00248IPSW
Dechathon
55. เดชาธร XXX G12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
13/02/2562 14:39
26/06/2562 16:36
00248HSXY
aublueblood
56. มนพ XXX F4 อนุมัติ
K. Manop XXX
Profile
13/02/2562 16:06
01/07/2562 14:53
00248CDFP
tonopwa11456
57. ยศภัทร XXX E15 อนุมัติ
K. Yospat XXX
Profile
13/02/2562 17:18
07/03/2562 10:51
00248BHLQ
art8118
58. ดำรงค์ XXX H11 อนุมัติ
K. Damrong XXX
Profile
14/02/2562 13:40
17/06/2562 18:22
00248GLMR
watt
59. พลวิทย์ XXX H15 อนุมัติ
K. Ponlawit XXX
Profile
14/02/2562 16:26
14/02/2562 16:38
00248DINS
triwut_ha
60. ไตรวุฒิ XXX G4 อนุมัติ
K. Triwut XXX
Profile
15/02/2562 09:45
01/07/2562 14:51
00248BGHI
namo
61. ณรงค์ XXX E3 อนุมัติ
K. NARONG XXX
Profile
15/02/2562 13:04
20/02/2562 11:01
00248ACDL
Jatuporns17
62. จตุพร XXX F3 อนุมัติ
K. ๋Jatuporn XXX
Profile
16/02/2562 10:11
16/02/2562 11:28
00248ACOS
chais
63. สมชาย XXX G3 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
16/02/2562 12:56
24/03/2562 16:19
00248EFJM
jirayu
64. จิรายุ XXX G7 อนุมัติ
K. Jirayu XXX
Profile
16/02/2562 19:27
07/06/2562 14:32
00248MNQR
sombatt
65. สมบัติ XXX G15 อนุมัติ
K. Sombat XXX
Profile
16/02/2562 21:49
08/07/2562 22:30
00248ANPS
mtaa
66. มนเทียร XXX G11 อนุมัติ
K. XXX
Profile
17/02/2562 08:25
18/06/2562 10:08
00248CEOQ
first18
67. ธีรวัฒน์ XXX D1 อนุมัติ
K. Teerawat XXX
Profile
17/02/2562 14:28
11/04/2562 19:48
00248DIJT
sutep
68. สุเทพ XXX E1 อนุมัติ
K. Sutep XXX
Profile
17/02/2562 16:26
02/07/2562 10:29
00248ADIR
namoball
69. ศราวุธ XXX I3 อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
14/05/2562 14:56
14/05/2562 14:59
00248BQRS
pichet_110
70. พิเชษฐ์ XXX I2 อนุมัติ
K. Pichet XXX
Profile
14/05/2562 14:57
14/05/2562 14:59
00248DETV
petcharoon
71. เพชรอรุณ XXX I4 อนุมัติ
K. Petcharoon XXX
Profile
14/05/2562 14:58
09/07/2562 14:47
00248CJST
chaiwat_ja
72. ชัยวัฒน์ XXX I12 อนุมัติ
K. chaiwat XXX
Profile
14/05/2562 16:47
15/05/2562 10:07
00248GHPU
artnantawat
73. นันทวัฒน์ XXX I11 อนุมัติ
K. Nantawat XXX
Profile
14/05/2562 20:59
19/06/2562 14:21
00248AJQR
jirachai
74. จิระชัย XXX I10 อนุมัติ
K. Jirachai XXX
Profile
14/05/2562 22:00
06/07/2562 11:04
00248HOQT
keng
75. สุภัทร์ XXX I8 อนุมัติ
K. Supat XXX
Profile
15/05/2562 00:26
17/06/2562 18:37
00248BQST
jbgab
76. อภิรัช XXX I16 อนุมัติ
K. Apirat XXX
Profile
17/05/2562 09:30
09/07/2562 14:46
00248BHLM
WEHOME
77. วงศกร XXX A2 อนุมัติ
K. Wongsakon XXX
Profile
18/06/2562 13:54
18/06/2562 13:56
00248EGPX
zcenario
78. ธิติพัทธ์ XXX A15 อนุมัติ
K. Thitipas XXX
Profile
18/06/2562 13:55
18/06/2562 13:56
00248HJMQ
assadorn
79. อัสดร XXX A12 อนุมัติ
K. Assadorn XXX
Profile
18/06/2562 13:55
18/06/2562 13:56
00248BEFQ
jhonbee
80. นพดล XXX B10 อนุมัติ
K. NOP XXX
Profile
18/06/2562 14:10
18/06/2562 14:22
00248DHTU
bill
81. อนุรักษ์ XXX B2 อนุมัติ
K. Anurak XXX
Profile
18/06/2562 14:16
20/06/2562 14:32
00248BEIS
jeerachai
82. จีระชัย XXX C10 อนุมัติ
K. ่jeerachai XXX
Profile
18/06/2562 14:50
18/06/2562 14:58
00248AIOU
golfclub_1986
83. ชัยวัฒน์ XXX E10 อนุมัติ
K. Chaiwat XXX
Profile
18/06/2562 15:15
19/06/2562 19:59
00248BDJR
wuttisakmeteevanich
84. วุฒิศักดิ์ XXX A10 อนุมัติ
K. Wuttisak XXX
Profile
18/06/2562 16:08
18/06/2562 16:11
00248ENOU
Kittipong109
85. กิตติพงษ์ XXX B4 อนุมัติ
K. Kittipong XXX
Profile
18/06/2562 16:10
18/06/2562 16:42
00248AHPT
beeboy26289
86. วราวุธ XXX F1 อนุมัติ
K. Warawut XXX
Profile
18/06/2562 16:16
18/06/2562 16:23
00248BHTU
sirapopdeklo
87. สิรภพ XXX C16 อนุมัติ
K. Sirapop XXX
Profile
18/06/2562 16:21
18/06/2562 16:22
00248JSVY
anusorn_ku69
88. อนุสรณ์ XXX D14 อนุมัติ
K. Anusorn XXX
Profile
18/06/2562 16:33
19/06/2562 09:10
00248BESV
kriangsakm
89. เกรียงศักดิ์ XXX F10 อนุมัติ
K. Kriangsak XXX
Profile
18/06/2562 18:17
22/06/2562 19:54
00248GLNV
nattach
90. ณัฐพงศ์ XXX C7 อนุมัติ
K. Nattapong XXX
Profile
19/06/2562 06:40
19/06/2562 07:58
00248AFJM
ryuuzaki
91. วันชัย XXX I6 อนุมัติ
K. Wanchai XXX
Profile
19/06/2562 09:59
08/07/2562 00:25
00248COSV
sman_noi
92. พลวุฒิ XXX F12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
19/06/2562 14:53
19/06/2562 15:08
00248FGMN
naruwat
93. นฤวัต XXX H6 อนุมัติ
K. Naruwat XXX
Profile
19/06/2562 15:55
13/07/2562 22:44
00248ACJQ
Tanosuke
94. ธนพล XXX H7 อนุมัติ
K. Tanapol XXX
Profile
19/06/2562 16:20
13/07/2562 22:44
00248BFPS
CHALERMPONG17
95. เฉลิมพงศ์ XXX G6 อนุมัติ
K. CHALERMPONG XXX
Profile
19/06/2562 17:24
19/06/2562 17:42
00248EFGL
nongnucex
96. วัฒนชัย XXX I15 อนุมัติ
K. wattanachai XXX
Profile
19/06/2562 19:38
01/08/2562 22:38
00248BCEN
chaichana_1725
97. วีรยุทธ XXX D8 อนุมัติ
K. weerayut XXX
Profile
19/06/2562 20:25
04/07/2562 13:54
00248ELMQ
wuttichaicivil
98. วุฒิชัย XXX G8 อนุมัติ
K. wuttichai XXX
Profile
19/06/2562 20:59
20/06/2562 23:14
00248FMNP
SAMAI19
99. สมัย XXX G1 อนุมัติ
K. SAMAI XXX
Profile
19/06/2562 22:04
19/06/2562 22:09
00248BDRX
pele
100. รัตนพล XXX I7 อนุมัติ
K. Ruttanapol XXX
Profile
20/06/2562 11:52
02/07/2562 14:57
00248BHIJ
apichart36
101. อภิชาติ XXX I1 อนุมัติ
K. Apichart XXX
Profile
20/06/2562 13:49
20/06/2562 14:30
00248HISW
kp
102. Kamonphan XXX C3 อนุมัติ
K. Kamonphan XXX
Profile
20/06/2562 21:59
21/06/2562 14:28
00248EGOT
103. สมหมาย XXX H3 อนุมัติ
K. SOMMAI XXX
Profile
21/06/2562 06:13
24/06/2562 00:30
00248QSTV
kritha54
104. กรีธา XXX C12 อนุมัติ
K. Kreetar XXX
Profile
21/06/2562 06:47
22/06/2562 08:56
00248BFPQ
moom
105. นัฐพล XXX H1 อนุมัติ
K. NATTAPON XXX
Profile
21/06/2562 08:42
04/07/2562 17:36
00248NOUV
yourexit
106. พรรณภาคย์ XXX A17 อนุมัติ
K. Pannapak XXX
Profile
21/06/2562 22:07
04/07/2562 17:37
00248AGWX
phasit
107. ภาษิต XXX B17 อนุมัติ
K. Phasit XXX
Profile
22/06/2562 07:49
22/06/2562 08:56
00248DEOQ
eiyoyy
108. วศิน XXX D17 อนุมัติ
K. Vasin XXX
Profile
22/06/2562 09:37
22/06/2562 10:09
00248EJMT
nuttaphong
109. ณัฐพงษ์ XXX G17 อนุมัติ
K. Nuttaphong XXX
Profile
22/06/2562 10:17
08/07/2562 23:25
00248DJLX
amnat1970
110. อำนาจ XXX C17 อนุมัติ
K. AMNAT XXX
Profile
22/06/2562 10:34
28/06/2562 10:14
00248BHQW
pom231112
111. ไพโรจน์ XXX F17 อนุมัติ
K. Pairoj XXX
Profile
22/06/2562 20:12
05/07/2562 11:18
00248BEOW
june_mre7
112. พิชญ XXX E17 อนุมัติ
K. Pichaya XXX
Profile
23/06/2562 14:34
23/06/2562 14:38
00248ENPS
jaychomars
113. ภูว์ฤณ XXX H17 อนุมัติ
K. Phurin XXX
Profile
23/06/2562 22:13
07/07/2562 23:54
00248CMPW
s5403061621102
114. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย XXX B14 อนุมัติ
K. Thawatchai XXX
Profile
29/06/2562 14:43
02/07/2562 14:56
00248AFHI
115. วรุฒ XXX H8 อนุมัติ
K. WARUT XXX
Profile
04/07/2562 16:38
05/07/2562 10:59
00248FHVY
winpong
116. วิเชียร XXX A4 อนุมัติ
K. Wichian XXX
Profile
04/07/2562 17:48
04/07/2562 17:56
00248EJOS
gtkit
117. จักรกริสน์ XXX B3 อนุมัติ
K. Jakkrit XXX
Profile
04/07/2562 21:38
04/07/2562 21:48
00248FGIL
apinun
118. อภินันท์ XXX D6 อนุมัติ
K. Apinun XXX
Profile
04/07/2562 23:23
13/07/2562 22:44
00248EJLS
kawayapanik
119. วิสิฐ XXX E4 อนุมัติ
K. Wisit XXX
Profile
05/07/2562 19:59
12/07/2562 15:24
00248DPUX
rc_con
120. คมกริช XXX H14 อนุมัติ
K. Komkrit XXX
Profile
05/07/2562 20:15
05/07/2562 20:16
00248ABNO
dechach
121. เดชา XXX I14 อนุมัติ
K. Decha XXX
Profile
06/07/2562 12:57
06/07/2562 14:12
00248BILN
best783121
122. สุเมธ XXX F15 อนุมัติ
K. Sumet XXX
Profile
06/07/2562 14:31
08/07/2562 15:10
00248ADGJ
jarinratthuengnok
123. จรินรัฐ XXX J2 อนุมัติ
K. Jarinrat XXX
Profile
09/07/2562 00:07
09/07/2562 00:08
00248EMNS
NAICHANGYAI2017
124. วรพล XXX J3 อนุมัติ
K. Vorapol XXX
Profile
09/07/2562 00:07
09/07/2562 00:08
00248EJNO
Kadta​
125. กาษฐา XXX J4 อนุมัติ
K. Kadta XXX
Profile
09/07/2562 00:08
09/07/2562 00:08
00248EGHQ
sayan
126. สายันณ์ XXX H2 อนุมัติ
K. sayan XXX
Profile
09/07/2562 09:38
09/07/2562 14:44
00248EPTU
Brook892
127. สรรค์ XXX J14 อนุมัติ
K. sun XXX
Profile
09/07/2562 14:34
09/07/2562 23:28
00248NPQV
phirasak
128. พีระศักดิ์ XXX J15 อนุมัติ
K. Phirasak XXX
Profile
10/07/2562 17:01
10/07/2562 17:02
00248AOQU
parkpoome
129. ภาคภูมิ XXX J16 อนุมัติ
K. Parkpoome XXX
Profile
10/07/2562 17:02
10/07/2562 17:02
00248CHOR
chanlive
130. ชาญชัย XXX J10 อนุมัติ
K. Chanchai XXX
Profile
12/07/2562 10:09
12/07/2562 10:18
00248BCJT
pommy90
131. เฉลิมเกียรติ XXX J12 อนุมัติ
K. Chalermkiat XXX
Profile
12/07/2562 15:29
12/07/2562 15:29
00248GHQU
takashi
132. จงรักษ์ XXX J11 อนุมัติ
K. Jongrak XXX
Profile
12/07/2562 18:52
12/07/2562 18:52
00248AFLT
133. โกเมนทร์ XXX D11 อนุมัติ
K. komen XXX
Profile
14/07/2562 22:36
15/07/2562 10:55
00248BGIN
chalerpl24
134. ยศชวินทร์ XXX D12 อนุมัติ
K. Yotchawin XXX
Profile
14/07/2562 22:36
01/08/2562 22:38
00248BPRW
m997
135. สุริยา XXX I17 อนุมัติ
K. Suriya XXX
Profile
23/07/2562 17:04
23/07/2562 17:04
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน