รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM019 การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P6) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จำนวน: 52 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00242CHJP
gaicivil
1. ศิริพงษ์ XXX A14 อนุมัติ
K. Siripong XXX
Profile
28/09/2561 22:32
07/03/2562 17:11
00242HILV
tcp
2. ธนธัส XXX A16 อนุมัติ
K. Tharnartouch XXX
Profile
04/10/2561 17:28
08/03/2562 14:00
00242AJOV
panencore
3. วิพุธ XXX F8 อนุมัติ
K. Wiput XXX
Profile
06/10/2561 20:27
26/02/2562 10:14
00242ABEN
phum6014
4. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX B1 อนุมัติ
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
08/10/2561 14:57
28/02/2562 21:32
00242ARUY
srichaiudom
5. ชยพล XXX F16 อนุมัติ
K. Chayapol XXX
Profile
10/10/2561 16:23
11/03/2562 16:49
00242JMPU
kku45
6. ปริญญา XXX B10 อนุมัติ
K. PARINYA XXX
Profile
13/10/2561 01:43
15/03/2562 15:10
00242DFTX
table1234
7. ทวีศักดิ์ XXX G10 อนุมัติ
K. Thaweesak XXX
Profile
13/10/2561 22:09
09/03/2562 21:48
00242DFJL
tanatr
8. ธนัท XXX B6 อนุมัติ
K. Tanat XXX
Profile
16/10/2561 16:52
19/10/2561 16:29
00242CFPX
tiangwan
9. สมโภชน์ XXX A10 อนุมัติ
K. SOMPOCH XXX
Profile
21/10/2561 11:30
21/10/2561 11:55
00242DETU
yuttt2508
10. ชยุต XXX A8 อนุมัติ
K. Chayut XXX
Profile
22/10/2561 07:26
28/02/2562 12:43
00242DENR
kp
11. Kamonphan XXX C6 อนุมัติ
K. Kamonphan XXX
Profile
09/11/2561 12:54
14/03/2562 09:58
00242HIJN
dhanyavitch
12. ธัญวิชญ์ XXX A7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
26/11/2561 17:24
13/02/2562 16:26
00242BCNO
kittikorn
13. กิตติกร XXX B12 อนุมัติ
K. Kittikorn XXX
Profile
28/11/2561 05:23
17/03/2562 22:38
00242DHMV
mana
14. มานะ XXX E16 อนุมัติ
K. MANA XXX
Profile
10/12/2561 06:36
12/03/2562 16:21
00242FHIJ
thankorn_60
15. ธนากร XXX E4 อนุมัติ
K. Thanakorn XXX
Profile
12/12/2561 12:45
17/03/2562 22:38
00242BCDI
trongphol
16. ทรงพล XXX A2 อนุมัติ
K. Trongphol XXX
Profile
16/12/2561 20:05
17/03/2562 22:38
00242FGHU
ton_waterman55
17. ณฐพงศ์ XXX A11 อนุมัติ
K. Natapong XXX
Profile
25/12/2561 13:57
01/03/2562 23:35
00242FLOP
Varith
18. วริทธิ์ XXX C7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
05/01/2562 11:01
05/01/2562 11:06
00242HPRT
khaled
19. คาเล็ด XXX C12 อนุมัติ
K. Khaled XXX
Profile
10/01/2562 13:58
14/01/2562 17:29
00242CGNO
thanaphop
20. ธนาภพ XXX F2 อนุมัติ
K. thanaphop XXX
Profile
20/01/2562 21:23
01/02/2562 14:03
00242ABHI
waritz
21. วริศ XXX F10 อนุมัติ
K. Waritz XXX
Profile
22/01/2562 21:13
08/03/2562 15:04
00242ABCR
sirtor
22. วิษณุพร XXX A1 อนุมัติ
K. Wissanuporn XXX
Profile
31/01/2562 13:36
09/03/2562 13:44
00242JLST
manship
23. ปริญญา XXX C11 อนุมัติ
K. Parinya XXX
Profile
01/02/2562 10:55
14/03/2562 14:08
00242BJQU
supachaitasoongnern
24. ศุภชัย XXX B16 อนุมัติ
K. Supachai XXX
Profile
12/02/2562 07:20
11/03/2562 16:44
00242BJMO
pissanupong
25. พิษณุพงศ์ XXX D2 อนุมัติ
K. Pissanupong XXX
Profile
12/02/2562 14:06
17/03/2562 22:38
00242EIOX
wa0841200956
26. วชิราภรณ์ XXX D3 อนุมัติ
K. Wachiraporn XXX
Profile
12/02/2562 14:06
17/03/2562 22:38
00242HIQV
napatsanun
27. ณภัสนันท์ XXX D4 อนุมัติ
K. ์Napatsanun XXX
Profile
12/02/2562 14:06
17/03/2562 22:38
00242ORUY
numthanakorn
28. ธนากร XXX F15 อนุมัติ
K. thanakorn XXX
Profile
23/02/2562 16:24
11/03/2562 16:47
00242DGOQ
sakarate
29. สาคเรศ XXX D12 อนุมัติ
K. Sakarate XXX
Profile
24/02/2562 08:41
04/03/2562 10:43
00242CNPQ
charinee
30. ชารินี XXX C2 อนุมัติ
K. Charinee XXX
Profile
25/02/2562 16:23
12/03/2562 09:51
00242BFNR
tuckcivil
31. ปรเมธ XXX A15 อนุมัติ
K. Porameth XXX
Profile
25/02/2562 18:06
28/02/2562 16:04
00242BFQR
vvtsri
32. วรวุฒิ XXX F6 อนุมัติ
K. worawut XXX
Profile
26/02/2562 18:57
27/02/2562 18:07
00242DFHI
02052529
33. ณรงค์เดช XXX E3 อนุมัติ
K. Nalongdach XXX
Profile
04/03/2562 08:26
04/03/2562 09:40
00242FITW
tawilthamwan
34. ถวิล XXX C1 อนุมัติ
K. Tawil XXX
Profile
05/03/2562 10:40
17/03/2562 22:38
00242AERT
armerity
35. นัทธพงศ์ XXX C3 อนุมัติ
K. Nattapong XXX
Profile
06/03/2562 08:57
11/03/2562 16:40
00242JNVX
pold
36. สุวันทอน XXX E2 อนุมัติ
K. Souvanthone XXX
Profile
10/03/2562 16:06
11/03/2562 10:06
00242CEJM
pitaya_k
37. พิทยา XXX C16 อนุมัติ
K. Pitaya XXX
Profile
10/03/2562 23:12
11/03/2562 10:02
00242JMRS
tukcivil
38. รองฤทธิ์ XXX A3 อนุมัติ
K. Rongrit XXX
Profile
11/03/2562 08:44
17/03/2562 22:38
00242CRSU
benzanupont
39. อนุพนธ์ XXX E14 อนุมัติ
K. Anupont XXX
Profile
11/03/2562 16:25
12/03/2562 20:46
00242FJMS
chodok
40. โชดก XXX D15 อนุมัติ
K. Chodok XXX
Profile
11/03/2562 16:55
11/03/2562 16:58
00242EMQR
popy
41. สิทธิศักดิ์ XXX D16 อนุมัติ
K. Sittisak XXX
Profile
11/03/2562 16:55
11/03/2562 16:58
00242ELQX
nigornj
42. นิกร XXX E12 อนุมัติ
K. Nigorn XXX
Profile
12/03/2562 08:47
12/03/2562 10:41
00242BFMT
postension
43. พชร XXX E10 อนุมัติ
K. Patchara XXX
Profile
12/03/2562 10:57
17/03/2562 22:38
00242BDGM
suppachaikitsawat
44. ศุภชัย XXX E6 อนุมัติ
K. ศุภชัย XXX
Profile
12/03/2562 17:02
12/03/2562 17:10
00242GLST
engineerkuru
45. วิโรจน์ XXX G16 อนุมัติ
K. WIROJ XXX
Profile
13/03/2562 00:12
13/03/2562 00:20
00242BGMQ
namoball
46. ศราวุธ XXX G15 อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
13/03/2562 00:16
13/03/2562 00:20
00242ADHI
chukongsak
47. คงศักดิ์ XXX B4 อนุมัติ
K. Kongsak XXX
Profile
14/03/2562 07:04
17/03/2562 22:38
00242CEHV
tumsiripong
48. ศิริพงศ์ XXX A4 อนุมัติ
K. siripong XXX
Profile
14/03/2562 09:56
17/03/2562 22:38
00242DJRT
manmarker
49. สมชาย XXX G6 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
14/03/2562 11:19
14/03/2562 11:28
00242CITV
weeraphun2003
50. การวี XXX A6 อนุมัติ
K. weeraphun XXX
Profile
14/03/2562 14:56
17/03/2562 22:38
00242EIOV
Johnnylamom
51. จรัสพงศ์ XXX B8 อนุมัติ
K. Jaraspong XXX
Profile
14/03/2562 16:55
14/03/2562 16:57
00242AEIN
phumphan
52. อนุจิตร XXX A12 อนุมัติ
K. Anujit XXX
Profile
20/03/2562 22:04
20/03/2562 22:04
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน