รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM019 การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P6) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จำนวน: 34 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00242CHJP
gaicivil
1. ศิริพงษ์ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siripong XXX
Profile
28/09/2561 22:32
28/09/2561 23:39
00242HILV
tcp
2. ธนธัส XXX A16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tharnartouch XXX
Profile
04/10/2561 17:28
04/10/2561 17:37
00242AJOV
panencore
3. วิพุธ XXX F8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wiput XXX
Profile
06/10/2561 20:27
06/10/2561 21:18
00242ABRW
gridchawan
4. คณาชัย XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Khanachai XXX
Profile
07/10/2561 12:44
07/10/2561 13:17
00242BNUY
phumphan
5. อนุจิตร XXX G2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
07/10/2561 23:20
08/10/2561 02:19
00242ABEN
phum6014
6. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX B1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
08/10/2561 14:57
08/10/2561 16:19
00242ARUY
srichaiudom
7. ชยพล XXX F16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayapol XXX
Profile
10/10/2561 16:23
10/10/2561 17:15
00242JMPU
kku45
8. ปริญญา XXX B10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PARINYA XXX
Profile
13/10/2561 01:43
13/10/2561 08:02
00242DFTX
table1234
9. ทวีศักดิ์ XXX G10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thaweesak XXX
Profile
13/10/2561 22:09
14/10/2561 00:32
00242DFJL
MonchaiR
10. มนต์ชัย XXX B6 อนุมัติ
K. Monchai XXX
Profile
16/10/2561 16:52
19/10/2561 16:29
00242FMUV
jititorn
11. จิติทร XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. JITITORN XXX
Profile
19/10/2561 00:16
19/10/2561 02:36
00242ENUV
laem99
12. ณรัณกร XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narankorn XXX
Profile
19/10/2561 11:43
19/10/2561 12:06
00242FJMQ
chinnachot51
13. ชินโชติ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
19/10/2561 17:46
19/10/2561 17:46
00242CFPX
สมโภชน์ เที่ยงวัน
14. สมโภชน์ XXX A10 อนุมัติ
K. SOMPOCH XXX
Profile
21/10/2561 11:30
21/10/2561 11:55
00242DETU
yuttt2508
15. ชยุต XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayut XXX
Profile
22/10/2561 07:26
22/10/2561 09:26
00242CDWY
vchutchai
16. ฉัตรชัย XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chutchai XXX
Profile
22/10/2561 09:40
22/10/2561 11:07
00242BIMW
arunvis4880966
17. อรุณวิชญ์ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arunvis XXX
Profile
30/10/2561 15:25
30/10/2561 15:56
00242DENR
kp
18. Kamonphan XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kamonphan XXX
Profile
09/11/2561 12:54
09/11/2561 12:58
00242BFIQ
prayut_n
19. ประยุทธ XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Prayut XXX
Profile
10/11/2561 20:45
10/11/2561 21:20
00242BCHL
tarawut
20. ทราวุธ XXX C4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. TARAWUT XXX
Profile
17/11/2561 12:29
17/11/2561 13:07
00242PQTV
norraphatgg53
21. นรภัทร XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Norraphat XXX
Profile
25/11/2561 08:34
25/11/2561 08:35
00242HIJN
dhanyavitch
22. ธัญวิชญ์ XXX A7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
26/11/2561 17:24
26/11/2561 18:00
00242BCNO
kittikorn
23. กิตติกร XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kittikorn XXX
Profile
28/11/2561 05:23
28/11/2561 10:05
00242DHMV
mana
24. มานะ XXX E16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MANA XXX
Profile
10/12/2561 06:36
10/12/2561 10:20
00242GHSW
ampol_p
25. อำพล XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ampol XXX
Profile
12/12/2561 11:05
12/12/2561 11:12
00242FHIJ
thankorn_60
26. ธนากร XXX E4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanakorn XXX
Profile
12/12/2561 12:45
12/12/2561 13:48
00242APQS
zerozas
27. มงคล XXX B7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mongkol XXX
Profile
13/12/2561 23:17
14/12/2561 00:28
00242BCDI
trongphol
28. ทรงพล XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Trongphol XXX
Profile
16/12/2561 20:05
16/12/2561 20:05
00242FGHU
ton_waterman55
29. จักรกฤษณ์ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chakkrit XXX
Profile
25/12/2561 13:57
25/12/2561 14:58
00242FLOP
Varith
30. วริทธิ์ XXX C7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
05/01/2562 11:01
05/01/2562 11:06
00242HPRT
khaled
31. คาเล็ด XXX C12 อนุมัติ
K. Khaled XXX
Profile
10/01/2562 13:58
14/01/2562 17:29
00242BFHR
jirawat
32. จิรวัฒน์ XXX D6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. JIRAWAT XXX
Profile
11/01/2562 10:52
11/01/2562 11:17
00242CGNO
tee
33. ธนาภพ XXX F2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. thanaphop XXX
Profile
20/01/2562 21:23
20/01/2562 22:03
00242FGMS
tumsiripong
34. ศิริพงศ์ XXX C14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. siripong XXX
Profile
21/01/2562 13:35
21/01/2562 14:14
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน