รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES071 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม RISA 3D สำหรับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จำนวน: 33 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00240FIOY
tuayhui
1. วีรวุฒ XXX อนุมัติ
K. Weerawuth XXX
Profile
12/06/2561 22:44
07/12/2561 00:23
00240BLUW
onoo29801
2. ชูศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Chusak XXX
Profile
14/08/2561 18:30
11/09/2561 11:55
00240DEIV
Leopu2000
3. ปิยะ XXX อนุมัติ
K. Piya XXX
Profile
07/09/2561 19:26
10/09/2561 09:56
00240IMNR
aekachai_sur
4. เอกชัย XXX อนุมัติ
K. AEKACHAI XXX
Profile
08/09/2561 18:24
08/09/2561 19:10
00240CFNS
mrlee
5. ธวัชชัย XXX อนุมัติ
K. Thawatchai XXX
Profile
13/09/2561 21:43
10/12/2561 17:35
00240CMNR
saramas
6. ประสิทธิ์ XXX อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/09/2561 11:40
14/09/2561 18:13
00240EFTU
teerasut
7. Teetuch XXX อนุมัติ
K. XXX
Profile
20/09/2561 16:45
20/09/2561 16:45
00240BDIM
aretomrit
8. สุรชัย XXX อนุมัติ
K. surachai XXX
Profile
20/09/2561 21:27
04/12/2561 17:52
00240MNPQ
Sittiphong239
9. สิทธิพงษ์ XXX อนุมัติ
K. Sittiphong XXX
Profile
11/10/2561 17:04
12/10/2561 15:19
00240FJPQ
Sarawutthammawai
10. ศราวุธ XXX อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
13/10/2561 13:06
13/10/2561 13:20
00240GMNY
pong
11. สมพงษ์ XXX อนุมัติ
K. Sompong XXX
Profile
16/10/2561 11:37
19/12/2561 10:11
00240DEFP
boy99
12. สัมฤทธิ์ XXX อนุมัติ
K. Sumrit XXX
Profile
16/10/2561 14:33
25/12/2561 17:59
00240HNOT
vigone
13. วิกร XXX อนุมัติ
K. Vigone XXX
Profile
24/10/2561 21:41
21/12/2561 00:03
00240LPTV
tukcivil
14. รองฤทธิ์ XXX อนุมัติ
K. Rongrit XXX
Profile
28/10/2561 15:02
25/12/2561 17:59
00240ABDO
jueboe
15. ประทีป XXX อนุมัติ
K. Pratheap XXX
Profile
30/10/2561 16:02
21/12/2561 09:43
00240GMNS
PLANPRO
16. วิทยากร XXX อนุมัติ
K. witayagorn XXX
Profile
07/11/2561 23:38
06/12/2561 17:45
00240BPQR
17. วุฒิพงษ์ XXX อนุมัติ
K. วุฒิพงษ์ XXX
Profile
14/11/2561 20:51
07/12/2561 16:09
00240BDER
kakavisa
18. นภศูล XXX อนุมัติ
K. ์Noppasoon XXX
Profile
20/11/2561 17:06
06/12/2561 15:16
00240EHJP
NamfonS
19. น้ำฝน XXX อนุมัติ
K. ืNamfon XXX
Profile
23/11/2561 10:33
07/12/2561 00:20
00240BELP
SemiColon
20. สีหราช XXX อนุมัติ
K. Siharach XXX
Profile
23/11/2561 11:01
07/12/2561 00:19
00240CJRS
bunpot
21. บรรพต XXX อนุมัติ
K. Bunpot XXX
Profile
29/11/2561 22:02
03/12/2561 10:12
00240BCDN
su_ra
22. สุรชัย XXX อนุมัติ
K. Surachai XXX
Profile
30/11/2561 16:25
06/12/2561 15:17
00240HJOV
Akadesho16
23. วุฒินันท์ XXX อนุมัติ
K. Wuthinan XXX
Profile
04/12/2561 17:35
06/12/2561 09:49
00240LMUX
sujin2510
24. สุจินตน์ XXX อนุมัติ
K. Sujin XXX
Profile
06/12/2561 01:35
06/12/2561 02:38
00240DFHI
olarngame
25. โอฬาร XXX อนุมัติ
K. olarn XXX
Profile
06/12/2561 14:38
06/12/2561 15:16
00240BNPW
akom2512
26. อาคม XXX อนุมัติ
K. Akom XXX
Profile
07/12/2561 09:43
07/12/2561 10:11
00240AHTW
sitthi51
27. สิทธิ XXX อนุมัติ
K. Sitthi XXX
Profile
10/12/2561 17:04
11/12/2561 12:34
00240DEMY
tonbab
28. จ.ส.ต.นิรันดร์ XXX อนุมัติ
K. Niran XXX
Profile
10/12/2561 20:10
10/12/2561 20:42
00240DEHT
chacha
29. ชยานนท์ XXX อนุมัติ
K. Chayanont XXX
Profile
13/12/2561 14:04
13/12/2561 14:14
00240HMRS
w_panupong
30. ภาณุพงษ์ XXX อนุมัติ
K. Panupong XXX
Profile
19/12/2561 09:40
19/12/2561 10:15
00240BCDH
egco
31. กิตติชัย XXX อนุมัติ
K. Kittichai XXX
Profile
21/12/2561 09:46
21/12/2561 13:00
00240GTWY
chalermchai
32. เฉลิมชัย XXX อนุมัติ
K. Chalermchai XXX
Profile
26/12/2561 17:17
26/12/2561 17:18
00240AHMS
chatintorn
33. ชตินธร XXX อนุมัติ
K. Chatintorn XXX
Profile
01/01/2562 14:38
01/01/2562 14:38
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน