รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM018 การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1
จำนวน: 82 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00234FORX
teerasut
1. Teetuch XXX G16 อนุมัติ
K. XXX
Profile
10/02/2561 09:30
30/09/2561 09:34
00234LNQR
neng_yo
2. สมชาย XXX B16 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
10/02/2561 18:20
29/09/2561 20:56
00234COPQ
jititorn
3. จิติทร XXX B4 อนุมัติ
K. JITITORN XXX
Profile
11/02/2561 20:54
04/10/2561 23:41
00234EIJN
phum6014
4. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX B1 อนุมัติ
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
12/02/2561 08:58
04/08/2561 14:52
00234IMQT
thunshanok
5. พัทธนันท์ XXX A12 อนุมัติ
K. Pattharnan XXX
Profile
12/02/2561 14:44
11/05/2561 15:39
00234DINP
ritos
6. ศิรินาคราช XXX C16 อนุมัติ
K. Sirinarkaraj XXX
Profile
14/02/2561 08:54
04/05/2561 16:29
00234CJNS
arkom_kmutt
7. อ.อาคม XXX E15 อนุมัติ
K. Arkom XXX
Profile
15/02/2561 17:50
01/10/2561 15:51
00234BCIL
mana
8. มานะ XXX E16 อนุมัติ
K. MANA XXX
Profile
15/02/2561 17:53
08/10/2561 13:08
00234BOQR
aungkas
9. อังคาส XXX C14 อนุมัติ
K. Aungkas XXX
Profile
27/02/2561 23:27
30/09/2561 11:00
00234BGHN
table1234
10. ทวีศักดิ์ XXX G10 อนุมัติ
K. Thaweesak XXX
Profile
01/03/2561 00:15
17/03/2561 10:30
00234AFLO
yuttt2508
11. ชยุต XXX A6 อนุมัติ
K. Chayut XXX
Profile
08/03/2561 11:52
01/10/2561 10:24
00234ACEW
kittikorn
12. กิตติกร XXX C8 อนุมัติ
K. Kittikorn XXX
Profile
13/03/2561 20:23
08/10/2561 12:58
00234BCEO
srichaiudom
13. ชยพล XXX D6 อนุมัติ
K. Chayapol XXX
Profile
17/03/2561 14:28
01/10/2561 18:57
00234FIOP
tarawut
14. ทราวุธ XXX C4 อนุมัติ
K. TARAWUT XXX
Profile
19/03/2561 13:12
03/10/2561 14:55
00234FJNO
supalak_c
15. ศุภลักษณ์ XXX F16 อนุมัติ
K. Supalak XXX
Profile
31/03/2561 19:54
30/09/2561 09:32
00234BMNQ
vchutchai
16. ฉัตรชัย XXX C10 อนุมัติ
K. Chutchai XXX
Profile
01/04/2561 08:38
29/09/2561 15:12
00234BEIL
watt
17. พลวิทย์ XXX D8 อนุมัติ
K. Ponlawit XXX
Profile
28/04/2561 10:55
29/09/2561 15:12
00234CFPT
thankorn_60
18. ธนากร XXX E12 อนุมัติ
K. Thanakorn XXX
Profile
29/04/2561 14:45
03/10/2561 02:27
00234FIJN
phumphan
19. อนุจิตร XXX G2 อนุมัติ
K. Anujit XXX
Profile
18/05/2561 01:25
05/10/2561 14:41
00234EGJQ
boonkong
20. Boonkong XXX A1 อนุมัติ
K. XXX
Profile
21/05/2561 11:28
08/10/2561 12:58
00234AJLT
kp
21. Kamonphan XXX C6 อนุมัติ
K. Kamonphan XXX
Profile
21/05/2561 16:52
08/10/2561 12:58
00234BQUW
gtkit
22. จักรกริสน์ XXX C11 อนุมัติ
K. Jakkrit XXX
Profile
10/06/2561 09:24
02/07/2561 10:47
00234AGHN
johmanu
23. สุขะพรไชย XXX D14 อนุมัติ
K. XXX
Profile
20/06/2561 14:40
30/09/2561 20:07
00234DNPR
suppachaisiriwat
24. สุภชัย XXX G8 อนุมัติ
K. Suppachai XXX
Profile
25/06/2561 14:58
09/09/2561 13:41
00234ADLM
hassapruk
25. หัสพฤษ XXX C15 อนุมัติ
K. Hassapruk XXX
Profile
29/06/2561 13:33
04/09/2561 14:07
00234HJOW
norraphatgg53
26. นรภัทร XXX A7 อนุมัติ
K. Norraphat XXX
Profile
03/07/2561 10:50
03/07/2561 10:57
00234AILM
wellbeing
27. นรินทร์ XXX A2 อนุมัติ
K. NARIN XXX
Profile
28/07/2561 21:00
27/08/2561 17:15
00234NORT
panencore
28. วิพุธ XXX F8 อนุมัติ
K. Wiput XXX
Profile
31/07/2561 11:49
07/08/2561 09:48
00234DJOQ
phanphenkhae
29. พรรณเพ็ญแข XXX A11 อนุมัติ
K. Phanphenkhae XXX
Profile
18/08/2561 09:14
01/10/2561 16:56
00234CDGH
souksavath
30. Souksavath XXX E2 อนุมัติ
K. souksavath XXX
Profile
18/08/2561 10:52
05/10/2561 15:11
00234BDIM
namoball
31. ศราวุธ XXX C1 อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
27/08/2561 17:20
27/08/2561 17:21
00234BMSV
duub_b
32. ณัฐวุฒิ XXX A3 อนุมัติ
K. Nattawut XXX
Profile
29/08/2561 17:26
29/08/2561 17:27
00234BGIS
wannakan35
33. อำนวย XXX D2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
31/08/2561 12:11
02/10/2561 16:46
00234AJQT
nares_kumpawl
34. นเรศ XXX B2 อนุมัติ
K. Nares XXX
Profile
02/09/2561 16:52
30/09/2561 17:15
00234FLMQ
zentech5047
35. ณเดช XXX C3 อนุมัติ
K. Nadech XXX
Profile
08/09/2561 20:05
08/09/2561 21:58
00234BGMU
pongsakorn_boy
36. พงศกร XXX C2 อนุมัติ
K. Pongsakorn XXX
Profile
12/09/2561 11:39
12/09/2561 12:00
00234HPTW
vvtsri
37. วรวุฒิ XXX F2 อนุมัติ
K. worawut XXX
Profile
15/09/2561 16:15
15/09/2561 16:17
00234HINW
jatsada
38. ภูกิจ XXX B3 อนุมัติ
K. Phukit XXX
Profile
15/09/2561 18:53
25/09/2561 04:43
00234GJOS
itprefab
39. ทัชชกัน XXX G14 อนุมัติ
K. Touchagun XXX
Profile
16/09/2561 18:18
16/09/2561 20:13
00234ACIJ
JirapongBIM
40. จิรพงศ์ XXX D11 อนุมัติ
K. Jirapong XXX
Profile
18/09/2561 12:47
19/09/2561 10:59
00234CFMT
teerayut taithanee
41. ธีระยุทธ XXX F14 อนุมัติ
K. Teerayut XXX
Profile
20/09/2561 08:05
20/09/2561 11:45
00234BDIN
pondcc30
42. กมล XXX D16 อนุมัติ
K. KAMOL XXX
Profile
21/09/2561 12:38
21/09/2561 13:17
00234ADJQ
pold
43. สุวันทอน XXX E3 อนุมัติ
K. Souvanthone XXX
Profile
22/09/2561 09:52
30/09/2561 10:17
00234DHIY
winchailo1991
44. วินชัยโล XXX F10 อนุมัติ
K. winchailo XXX
Profile
25/09/2561 11:53
28/09/2561 16:16
00234CFHJ
siwatouch
45. เจริญ XXX E6 อนุมัติ
K. Charoen XXX
Profile
25/09/2561 15:16
25/09/2561 15:32
00234DFGO
suyu2302
46. รัฐประชา XXX E4 อนุมัติ
K. XXX
Profile
26/09/2561 11:31
08/10/2561 12:58
00234FGHP
moom
47. นัฐพล XXX G4 อนุมัติ
K. NATTAPON XXX
Profile
26/09/2561 23:38
29/09/2561 19:59
00234BIMS
katanun123
48. กตนันท์ XXX F4 อนุมัติ
K. Katanun XXX
Profile
27/09/2561 10:25
01/10/2561 10:34
00234EHMP
sathutw
49. สุวิจักขณ์ XXX F6 อนุมัติ
K. Suwichak XXX
Profile
27/09/2561 10:37
27/09/2561 10:48
00234ACLR
Juhjirapat
50. จิรภัทร XXX D3 อนุมัติ
K. Jirapat XXX
Profile
27/09/2561 17:43
27/09/2561 17:54
00234DMOR
johsittisak
51. สิทธิศักดิ์ XXX E7 อนุมัติ
K. Sittisak XXX
Profile
28/09/2561 08:12
29/09/2561 06:40
00234APQR
pornchi
52. พร XXX F7 อนุมัติ
K. Porn XXX
Profile
28/09/2561 11:14
29/09/2561 08:41
00234BJLP
charinee
53. ชารินี XXX E11 อนุมัติ
K. Charinee XXX
Profile
28/09/2561 12:17
04/10/2561 11:15
00234DIMO
pacpong
54. ภัคพงษ์ XXX G15 อนุมัติ
K. Pacpong XXX
Profile
28/09/2561 19:28
29/09/2561 12:12
00234AGLY
keng
55. สุภัทร์ XXX G11 อนุมัติ
K. Supat XXX
Profile
28/09/2561 23:51
30/09/2561 13:02
00234AENU
burakorn
56. อภิรนันท์ XXX F11 อนุมัติ
K. Apiranan XXX
Profile
29/09/2561 10:40
30/09/2561 09:30
00234LQTW
weerapong
57. วีระพงศ์ XXX G3 อนุมัติ
K. Weerapong XXX
Profile
29/09/2561 13:23
30/09/2561 18:06
00234EMNT
jirasak_mut
58. จิระศักดิ์ XXX F3 อนุมัติ
K. JIRASAK XXX
Profile
29/09/2561 15:10
03/10/2561 19:08
00234CFMN
pat_1109
59. พัชการณ์ XXX F15 อนุมัติ
K. Pachakarn XXX
Profile
29/09/2561 15:55
30/09/2561 09:29
00234JLMQ
nawapolk
60. นวพล XXX A8 อนุมัติ
K. nawapol XXX
Profile
30/09/2561 08:28
30/09/2561 15:49
00234ENST
panjapat
61. ปัญจพัฒน์ XXX B8 อนุมัติ
K. panjapat XXX
Profile
01/10/2561 11:01
01/10/2561 11:12
00234FGJS
kemtong
62. พงศกร XXX B10 อนุมัติ
K. Pongsakorn XXX
Profile
01/10/2561 11:01
01/10/2561 11:12
00234LNUY
Teera11
63. ธีร XXX B11 อนุมัติ
K. Teera XXX
Profile
01/10/2561 11:01
01/10/2561 11:12
00234ADJR
atipong
64. อธิพงศ์ XXX B12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
01/10/2561 11:02
01/10/2561 11:12
00234BDEJ
chodok
65. โชดก XXX B14 อนุมัติ
K. Chodok XXX
Profile
01/10/2561 15:54
01/10/2561 15:54
00234CDGM
suriyakit
66. สุริยา XXX B15 อนุมัติ
K. Suriya XXX
Profile
01/10/2561 15:54
01/10/2561 15:54
00234DEFO
gaicivil
67. ศิริพงษ์ XXX A16 อนุมัติ
K. Siripong XXX
Profile
01/10/2561 16:40
01/10/2561 16:40
00234CEQV
manship
68. ปริญญา XXX A14 อนุมัติ
K. Parinya XXX
Profile
01/10/2561 17:45
05/10/2561 16:54
00234FNWX
apinun
69. อภินันท์ XXX D15 อนุมัติ
K. Apinun XXX
Profile
01/10/2561 18:25
05/10/2561 16:11
00234PQST
thanes
70. ธเนศ XXX G6 อนุมัติ
K. Thanes XXX
Profile
02/10/2561 04:47
05/10/2561 11:03
00234BGMQ
tharese
71. ธเรศ XXX A10 อนุมัติ
K. Tharese XXX
Profile
02/10/2561 09:24
02/10/2561 13:29
00234AJQW
popy
72. สิทธิศักดิ์ XXX C12 อนุมัติ
K. Sittisak XXX
Profile
02/10/2561 17:00
04/10/2561 20:32
00234BJPQ
tan2478
73. ดนัย XXX H2 อนุมัติ
K. danai XXX
Profile
03/10/2561 16:01
03/10/2561 16:06
00234FJPT
KrishnaW
74. กฤษณะ XXX H3 อนุมัติ
K. Krishna XXX
Profile
03/10/2561 16:01
03/10/2561 16:06
00234HIQR
SasakornS
75. ศศกร XXX H4 อนุมัติ
K. Sasakorn XXX
Profile
03/10/2561 16:03
03/10/2561 16:06
00234ACDI
Auttanop
76. อรรถนพ XXX H6 อนุมัติ
K. Auttanop XXX
Profile
03/10/2561 16:04
03/10/2561 16:06
00234DIPQ
Chanachote
77. จิรยุทธ XXX H7 อนุมัติ
K. Jirayut XXX
Profile
03/10/2561 16:06
03/10/2561 16:06
00234MQRW
sugar_un
78. ปรัชญา XXX A4 อนุมัติ
K. Prachya XXX
Profile
05/10/2561 09:50
05/10/2561 10:04
00234ILSU
weeraphun2003
79. การวี XXX B6 อนุมัติ
K. weeraphun XXX
Profile
05/10/2561 09:52
08/10/2561 12:58
00234HQRY
supertawee
80. ภัทร์วรวิช XXX B7 อนุมัติ
K. Phatworawit XXX
Profile
05/10/2561 14:00
05/10/2561 14:09
00234DGQU
Dongchan236
81. ธีระพงษ์ XXX D10 อนุมัติ
K. Teerapong XXX
Profile
05/10/2561 16:55
08/10/2561 12:58
00234BGMQ
Eakz1994
82. เอกภพ XXX D4 อนุมัติ
K. Eakapob XXX
Profile
05/10/2561 20:49
05/10/2561 20:55
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน