รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM016 การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8
จำนวน: 61 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00232DPSX
bowornluk
1. บวรลักษณ์ XXX A12 อนุมัติ
K. Bowornluk XXX
Profile
08/02/2561 22:12
15/08/2561 14:17
00232BDGV
pacpong
2. ภัคพงษ์ XXX H2 อนุมัติ
K. Pacpong XXX
Profile
15/02/2561 16:37
16/02/2561 09:29
00232ADFQ
table1234
3. ทวีศักดิ์ XXX F10 อนุมัติ
K. Thaweesak XXX
Profile
31/03/2561 10:04
26/04/2561 16:36
00232DOPQ
supachaitasoongnern
4. ศุภชัย XXX B14 อนุมัติ
K. Supachai XXX
Profile
11/04/2561 20:34
01/07/2561 09:52
00232DINS
krit01
5. กฤษณชา XXX B4 อนุมัติ
K. Kritsanacha XXX
Profile
19/04/2561 14:12
14/08/2561 16:03
00232CFVY
suebsakuls
6. สืบสกุล XXX D10 อนุมัติ
K. SUEBSAKUL XXX
Profile
08/05/2561 10:50
04/08/2561 09:29
00232BDEF
Patkolkittipichapon
7. กิตติพิชภณ XXX A2 อนุมัติ
K. Kittipichapon XXX
Profile
10/05/2561 13:49
31/05/2561 16:08
00232FPQW
Patkolpongthorn
8. พงษ์ธร XXX A3 อนุมัติ
K. Pongthorn XXX
Profile
10/05/2561 13:50
31/05/2561 16:08
00232BDQV
nutnavy
9. ณัฐ XXX D8 อนุมัติ
K. Nut XXX
Profile
21/05/2561 16:04
08/08/2561 11:05
00232EFNW
0852304911
10. อนุชา XXX D15 อนุมัติ
K. Anucha XXX
Profile
27/05/2561 18:20
29/06/2561 17:55
00232BFQV
iamthanawit
11. ธนาวิทย์ XXX C8 อนุมัติ
K. Thanawit XXX
Profile
27/05/2561 21:35
06/08/2561 17:35
00232AFJO
phanphenkhae
12. พรรณเพ็ญแข XXX B6 อนุมัติ
K. Phanphenkhae XXX
Profile
18/06/2561 13:53
14/07/2561 13:52
00232CDJT
khocivil
13. ไพรัช XXX C11 อนุมัติ
K. PAIRAT XXX
Profile
19/06/2561 09:10
01/08/2561 10:15
00232DEOP
winchailo1991
14. วินชัยโล XXX B2 อนุมัติ
K. winchailo XXX
Profile
21/06/2561 16:43
25/06/2561 18:06
00232ABGH
meccon
15. วรวิทย์ XXX D11 อนุมัติ
K. wit XXX
Profile
25/06/2561 19:17
17/08/2561 11:18
00232DJPS
souksavath
16. Souksavath XXX A14 อนุมัติ
K. souksavath XXX
Profile
26/06/2561 16:25
09/08/2561 18:27
00232JLRU
norraphatgg53
17. นรภัทร XXX A7 อนุมัติ
K. Norraphat XXX
Profile
03/07/2561 11:19
03/07/2561 12:56
00232BLTU
file24
18. เวไนย์ XXX C4 อนุมัติ
K. Wenai XXX
Profile
13/07/2561 00:57
23/08/2561 15:34
00232CGPU
suntorn_kum
19. สุนทร XXX A11 อนุมัติ
K. suntorn XXX
Profile
16/07/2561 11:51
07/08/2561 16:03
00232DJUV
itprefab
20. ทัชชกัน XXX B3 อนุมัติ
K. Touchagun XXX
Profile
17/07/2561 08:28
13/08/2561 09:47
00232HJQS
sathutw
21. สุวิจักขณ์ XXX E8 อนุมัติ
K. Suwichak XXX
Profile
18/07/2561 15:55
18/07/2561 16:26
00232AMNR
ampol_p
22. อำพล XXX C14 อนุมัติ
K. Ampol XXX
Profile
19/07/2561 13:18
08/08/2561 10:11
00232BLOP
chu_19
23. ปิยภัทร XXX D2 อนุมัติ
K. PIYAPHAT XXX
Profile
21/07/2561 15:13
24/07/2561 18:23
00232AFHM
wannakan35
24. อำนวย XXX D7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
23/07/2561 10:33
15/08/2561 15:21
00232HJUX
korawitk
25. กรวิทย์ XXX A15 อนุมัติ
K. Korawit XXX
Profile
23/07/2561 15:25
23/07/2561 15:28
00232BCLX
wee_80
26. วีระเดช XXX A16 อนุมัติ
K. weradech XXX
Profile
25/07/2561 14:22
08/08/2561 16:31
00232FGOW
sunattapong
27. สุณัฐพงศ์ XXX E4 อนุมัติ
K. Sunattapong XXX
Profile
27/07/2561 00:13
10/08/2561 15:51
00232AGLM
thitiwat
28. ฐิติวัสส์ XXX E16 อนุมัติ
K. Thitiwat XXX
Profile
28/07/2561 14:32
28/07/2561 15:40
00232IMOS
nickjsw
29. นิกม์ XXX D6 อนุมัติ
K. Nick XXX
Profile
31/07/2561 11:29
31/07/2561 11:30
00232JMNV
patcharawat
30. พัชรวัฒน์ XXX D12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
02/08/2561 17:35
02/08/2561 18:10
00232DEHN
vvtsri
31. วรวุฒิ XXX C7 อนุมัติ
K. worawut XXX
Profile
07/08/2561 08:14
07/08/2561 15:56
00232BEJP
amnuay
32. อำนวย XXX A1 อนุมัติ
K. Amnuay XXX
Profile
07/08/2561 19:50
07/08/2561 19:56
00232STUV
Bandit23
33. บัณฑิต XXX E10 อนุมัติ
K. Bandit XXX
Profile
08/08/2561 13:13
08/08/2561 13:43
00232ELMR
hincivilPSU
34. วิชชากร XXX E12 อนุมัติ
K. WITCHAKORN XXX
Profile
08/08/2561 15:46
09/08/2561 15:50
00232ELUW
musintosh1
35. ปรมัตถ์ XXX B1 อนุมัติ
K. Poramat XXX
Profile
09/08/2561 11:30
09/08/2561 15:50
00232ABCY
Pongsada
36. พงษ์สดา XXX C1 อนุมัติ
K. Pongsada XXX
Profile
09/08/2561 11:31
09/08/2561 15:50
00232GILN
crasia1
37. วรรณวลี XXX C2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
09/08/2561 17:24
17/08/2561 14:59
00232CJNV
crasia2
38. นครินทร์ XXX C3 อนุมัติ
K. XXX
Profile
09/08/2561 17:25
17/08/2561 14:59
00232BHRU
ashitta
39. อชิตะ XXX B8 อนุมัติ
K. ASHITA XXX
Profile
10/08/2561 09:06
10/08/2561 09:52
00232BIMS
theeraphankanonamak
40. ธีระพันธ์ XXX C10 อนุมัติ
K. Theeraphan XXX
Profile
10/08/2561 12:06
17/08/2561 10:00
00232JOTU
mthiti
41. ธิติ XXX G14 อนุมัติ
K. Thiti XXX
Profile
10/08/2561 16:35
10/08/2561 16:35
00232ENWX
Sinesism
42. สราวุธ XXX A8 อนุมัติ
K. SARAVUT XXX
Profile
11/08/2561 18:17
11/08/2561 22:03
00232IMPS
Kitti2501
43. กิตติพิชญ์ XXX B12 อนุมัติ
K. Kittipit XXX
Profile
14/08/2561 11:37
14/08/2561 11:39
00232BELW
chogroup1
44. ปัณณพัฒน์ XXX F2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/08/2561 16:31
23/08/2561 15:34
00232FGQY
chogroup2
45. อารีรัตน์ XXX F3 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/08/2561 16:32
23/08/2561 15:34
00232CRST
chogroup3
46. สุเจียร XXX F4 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/08/2561 16:32
23/08/2561 15:34
00232CFUY
chogroup4
47. เก่ง XXX F6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/08/2561 16:33
23/08/2561 15:34
00232HLNP
chogroup5
48. ธวัชชัย XXX F7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/08/2561 16:33
23/08/2561 15:34
00232ADMX
Sudjit
49. สุดจิต XXX A4 อนุมัติ
K. Sudjit XXX
Profile
15/08/2561 10:10
15/08/2561 10:10
00232EILO
cpram1
50. จามจุรี XXX B15 อนุมัติ
K. XXX
Profile
15/08/2561 16:03
15/08/2561 16:14
00232ADLP
cpram2
51. เจนจิรา XXX B16 อนุมัติ
K. XXX
Profile
15/08/2561 16:04
15/08/2561 16:15
00232HJRV
nawapolk
52. นวพล XXX A6 อนุมัติ
K. nawapol XXX
Profile
15/08/2561 17:37
15/08/2561 21:17
00232DGOY
km_champ
53. กฤษฎา XXX G2 อนุมัติ
K. Krisada XXX
Profile
15/08/2561 18:36
15/08/2561 21:17
00232CEPU
intech50
54. พัชราวรรณ XXX E6 อนุมัติ
K. Patcharawan XXX
Profile
16/08/2561 14:51
23/08/2561 15:34
00232BCGL
sugar_un
55. ปรัชญา XXX A10 อนุมัติ
K. Prachya XXX
Profile
16/08/2561 17:57
16/08/2561 18:12
00232NQTX
awat
56. อาวัชนา XXX C12 อนุมัติ
K. Awatchana XXX
Profile
17/08/2561 12:45
17/08/2561 13:36
00232EIRX
ssd
57. เศียรกฤช XXX B10 อนุมัติ
K. SIENKRIS XXX
Profile
17/08/2561 13:05
23/08/2561 15:34
00232ELNO
paramesacs
58. ปารเมศ XXX H6 อนุมัติ
K. Parames XXX
Profile
17/08/2561 13:16
17/08/2561 21:15
00232EMQR
chalermchai
59. เฉลิมชัย XXX C16 อนุมัติ
K. Chalermchai XXX
Profile
17/08/2561 13:49
17/08/2561 15:01
00232AEOV
onimaru
60. สมชาย XXX C6 อนุมัติ
K. somchai XXX
Profile
17/08/2561 14:18
17/08/2561 15:06
00232ADIO
somkiat_gte
61. สมเกียรติ XXX B7 อนุมัติ
K. Somkiat XXX
Profile
17/08/2561 14:27
23/08/2561 15:34
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน