รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES063 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 4
จำนวน: 135 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00215CHOQ
tanes
1. ธเนศร์ XXX A2 อนุมัติ
K. Tanes XXX
Profile
04/03/2560 11:45
23/12/2560 21:19
00215HSVW
bluezone
2. ธนากร XXX D10 อนุมัติ
K. THANAKORN XXX
Profile
04/03/2560 22:36
23/12/2560 21:19
00215DGQU
firstesg
3. ภาวิทย์ XXX C6 อนุมัติ
K. Pawit XXX
Profile
05/03/2560 18:07
23/12/2560 21:19
00215AOPQ
aphisak_ton
4. อภิศักดิ์ XXX B14 อนุมัติ
K. Aphisak XXX
Profile
06/03/2560 17:05
23/12/2560 21:19
00215BJNV
rittiron
5. ฤทธิรณ XXX C12 อนุมัติ
K. RITTIRON XXX
Profile
08/03/2560 12:05
23/12/2560 21:19
00215EFHO
yotsapat
6. ยศพัทธ์ XXX C8 อนุมัติ
K. Yotsapat XXX
Profile
10/03/2560 17:05
23/12/2560 21:19
00215AHJL
jukkrapob
7. จักรภพ XXX C4 อนุมัติ
K. Jukkrapob XXX
Profile
14/03/2560 09:44
23/12/2560 21:19
00215BCFM
arch19
8. ปรัชญา XXX F8 อนุมัติ
K. XXX
Profile
15/03/2560 19:05
23/12/2560 21:19
00215NOSU
bobo
9. ปิติพร XXX F10 อนุมัติ
K. Pitiporn XXX
Profile
15/03/2560 22:52
23/12/2560 21:19
00215ILMQ
djmuscle
10. ธนพล XXX A12 อนุมัติ
K. Thanapon XXX
Profile
16/03/2560 21:54
23/12/2560 21:19
00215AHJO
eggcivil
11. มนัสชัย XXX C14 อนุมัติ
K. MANUTCHAI XXX
Profile
17/03/2560 16:18
23/12/2560 21:19
00215DEMS
wuth9617
12. วุฒิพงค์ XXX F16 อนุมัติ
K. Wuthiponh XXX
Profile
19/03/2560 09:26
23/12/2560 21:19
00215DEJL
wichans
13. วิชาญ XXX H16 อนุมัติ
K. Wichan XXX
Profile
19/03/2560 12:34
23/12/2560 21:19
00215DGPU
wittawat_zeen
14. วิทวัส XXX A4 อนุมัติ
K. Wittawat XXX
Profile
21/03/2560 12:05
23/12/2560 21:19
00215BTVW
rid16
15. ธรรญธร XXX C10 อนุมัติ
K. Thunyathorn XXX
Profile
23/03/2560 11:28
23/12/2560 21:19
00215HJMR
pakphumc
16. ภาคภูมิ XXX H3 อนุมัติ
K. Pakphum XXX
Profile
28/03/2560 15:01
23/12/2560 21:19
00215CJPQ
tonton24
17. นเรศ XXX H8 อนุมัติ
K. Nares XXX
Profile
28/03/2560 20:50
23/12/2560 21:19
00215DHJL
capcb400
18. อิศราง XXX C15 อนุมัติ
K. itsarang XXX
Profile
29/03/2560 14:02
23/12/2560 21:19
00215NQSV
sky159232
19. ศรายุทธ XXX A14 อนุมัติ
K. SARAYUT XXX
Profile
29/03/2560 14:40
23/12/2560 21:19
00215DFIR
wiktee
20. วิกรม XXX E8 อนุมัติ
K. Wikrom XXX
Profile
02/04/2560 19:06
23/12/2560 21:19
00215FNTU
kingchat
21. ชัชวาลย์ XXX A8 อนุมัติ
K. Chatchawan XXX
Profile
04/04/2560 00:10
23/12/2560 21:19
00215JRUY
kritsada864
22. กฤษฎา XXX B10 อนุมัติ
K. Kritsada XXX
Profile
05/04/2560 08:35
23/12/2560 21:19
00215DMPV
kitsada1222
23. ร้อยเอกกฤษฎา XXX B11 อนุมัติ
K. Kitsada XXX
Profile
05/04/2560 13:10
23/12/2560 21:19
00215CEJP
a10
24. ภาณุพนธ์ XXX D11 อนุมัติ
K. Panuphon XXX
Profile
05/04/2560 19:27
23/12/2560 21:19
00215AEHV
dum66
25. เอกชัย XXX D12 อนุมัติ
K. Eakachai XXX
Profile
05/04/2560 19:36
23/12/2560 21:19
00215BSVX
stc
26. สิทธิชัย XXX E12 อนุมัติ
K. SITTICHAI XXX
Profile
05/04/2560 21:51
23/12/2560 21:19
00215DFHO
columbias
27. ธเนศ XXX G6 อนุมัติ
K. TANET XXX
Profile
10/04/2560 10:25
23/12/2560 21:19
00215FIMW
suthiwut
28. สุทธิวุฒิ XXX F12 อนุมัติ
K. Suthiwut XXX
Profile
11/04/2560 10:33
23/12/2560 21:19
00215BTUV
bank17
29. บัญญัติ XXX B6 อนุมัติ
K. Banyat XXX
Profile
12/04/2560 09:53
23/12/2560 21:19
00215DEMT
jamorn
30. จามร XXX D16 อนุมัติ
K. JAMORN XXX
Profile
17/04/2560 15:46
23/12/2560 21:19
00215BDRT
tooncivil
31. ศราวุธ XXX H10 อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
18/04/2560 10:34
23/12/2560 21:19
00215NRTV
phum6014
32. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX C2 อนุมัติ
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
19/04/2560 15:34
23/12/2560 21:19
00215HILO
orissa
33. โอริสสา XXX E16 อนุมัติ
K. Orissa XXX
Profile
20/04/2560 18:47
23/12/2560 21:19
00215CMQV
art8118
34. ดำรงค์ XXX D2 อนุมัติ
K. Damrong XXX
Profile
23/04/2560 21:38
23/12/2560 21:19
00215COPQ
nutawut
35. นัธทวัฒน์ XXX D14 อนุมัติ
K. Nutawut XXX
Profile
24/04/2560 14:19
23/12/2560 21:19
00215AOQR
civil66
36. เรืองศักดิ์ XXX B16 อนุมัติ
K. XXX
Profile
24/04/2560 17:38
23/12/2560 21:19
00215AOPV
keeratisenpin
37. กีรติ XXX A7 อนุมัติ
K. Keerati XXX
Profile
26/04/2560 15:00
23/12/2560 21:19
00215CDHW
chatchapong
38. ชัชพงศ์ XXX A3 อนุมัติ
K. CHATCHAPONG XXX
Profile
27/04/2560 10:32
23/12/2560 21:19
00215FINV
chakkapop
39. จักรภพ XXX G12 อนุมัติ
K. Chakkapop XXX
Profile
01/05/2560 16:12
23/12/2560 21:19
00215BOPQ
2523wongsuk
40. ศราวุธ XXX B2 อนุมัติ
K. SARAWUT XXX
Profile
03/05/2560 06:05
23/12/2560 21:19
00215FHJQ
vivath_p
41. วิวัฒน์ XXX C7 อนุมัติ
K. Vivath XXX
Profile
03/05/2560 09:20
23/12/2560 21:19
00215JLNS
kitti_2
42. กิตติคุณ XXX E2 อนุมัติ
K. Kittikhun XXX
Profile
08/05/2560 13:05
23/12/2560 21:19
00215DGSV
ce11453
43. พรชัย XXX E14 อนุมัติ
K. Phornchai XXX
Profile
09/05/2560 11:36
23/12/2560 21:19
00215DGHT
seismic
44. สุรศักดิ์ XXX E6 อนุมัติ
K. Surasak XXX
Profile
09/05/2560 23:59
23/12/2560 21:19
00215FHIP
nuttasuwin
45. ณัฐสุวิน XXX C16 อนุมัติ
K. Nuttasuwin XXX
Profile
16/05/2560 16:13
23/12/2560 21:19
00215GJLO
katipote
46. คติพจน์ XXX F2 อนุมัติ
K. KATIPOTE XXX
Profile
17/05/2560 10:51
23/12/2560 21:19
00215IMQT
sama
47. สมพงศ์ XXX F3 อนุมัติ
K. SOMPONG XXX
Profile
17/05/2560 10:52
23/12/2560 21:19
00215GIJV
chaloemsak
48. เฉลิมศักดิ์ XXX F4 อนุมัติ
K. CHALOEMSAK XXX
Profile
17/05/2560 10:52
23/12/2560 21:19
00215CEJX
boonlert07
49. บุญเลิศ XXX B15 อนุมัติ
K. Boonlert XXX
Profile
17/05/2560 16:27
23/12/2560 21:19
00215BFGJ
m53
50. บัณฑูร XXX D3 อนุมัติ
K. Bantoon XXX
Profile
18/05/2560 13:40
23/12/2560 21:19
00215IJPU
nutthachai
51. ณัฎฐชัย XXX F6 อนุมัติ
K. Nutthachai XXX
Profile
19/05/2560 10:57
23/12/2560 21:19
00215IPSY
thin_civil
52. โยธิน XXX E15 อนุมัติ
K. YOTHIN XXX
Profile
19/05/2560 12:46
23/12/2560 21:19
00215CGPU
sandee
53. แสนรัก XXX G2 อนุมัติ
K. Sanrak XXX
Profile
22/05/2560 10:06
23/12/2560 21:19
00215BHOR
pappy
54. วุฒิชัย XXX H4 อนุมัติ
K. Wuttichai XXX
Profile
22/05/2560 21:16
23/12/2560 21:19
00215HQRS
pong
55. สมพงษ์ XXX F14 อนุมัติ
K. Sompong XXX
Profile
23/05/2560 11:24
23/12/2560 21:19
00215BCPR
aok67ptj
56. ยุทธพล XXX H14 อนุมัติ
K. Yuttapol XXX
Profile
23/05/2560 15:35
23/12/2560 21:19
00215AEFG
jet
57. เจตนา XXX H15 อนุมัติ
K. Jettana XXX
Profile
23/05/2560 16:17
23/12/2560 21:19
00215EIMQ
keng
58. สุภัทร์ XXX G4 อนุมัติ
K. Supat XXX
Profile
24/05/2560 23:52
23/12/2560 21:19
00215CFMO
bay4049
59. สุรศักดิ์ XXX H6 อนุมัติ
K. Surasak XXX
Profile
27/05/2560 11:36
23/12/2560 21:19
00215ILWX
bondsuck
60. กิตติพงศ์ XXX E7 อนุมัติ
K. Kittipong XXX
Profile
28/05/2560 21:32
23/12/2560 21:19
00215DPSU
lertchai
61. เลิศชาย XXX H12 อนุมัติ
K. Lertchai XXX
Profile
29/05/2560 13:15
23/12/2560 21:19
00215DJLN
sakkarin
62. ศักรินทร์ XXX H11 อนุมัติ
K. Sakkarin XXX
Profile
30/05/2560 03:59
23/12/2560 21:19
00215DHJQ
nawee
63. ณัฐวีร์ XXX F7 อนุมัติ
K. ์Natthawee XXX
Profile
30/05/2560 08:41
23/12/2560 21:19
00215BCIN
nst
64. นเรศ์ XXX G11 อนุมัติ
K. ์Naray XXX
Profile
30/05/2560 09:14
23/12/2560 21:19
00215BDHQ
pongswg
65. ประสาธน์พงศ์ XXX F11 อนุมัติ
K. PRASAHTPONG XXX
Profile
30/05/2560 20:33
23/12/2560 21:19
00215EGLT
chtung
66. พลวัชร XXX F15 อนุมัติ
K. Phonlawat XXX
Profile
31/05/2560 21:50
23/12/2560 21:19
00215BJPV
mongkolns
67. มงคล XXX A1 อนุมัติ
K. XXX
Profile
01/06/2560 09:40
23/12/2560 21:19
00215CJNP
manothai
68. มะโนไทย XXX I4 อนุมัติ
K. Manothai XXX
Profile
01/06/2560 14:57
23/12/2560 21:19
00215GOQV
kku45
69. ปริญญา XXX H7 อนุมัติ
K. PARINYA XXX
Profile
02/06/2560 23:50
23/12/2560 21:19
00215ELNP
wat_tr009
70. ว่าที่ ร.ต.วัชรพงค์ XXX I8 อนุมัติ
K. Acting Sub.Lt.Watarapong XXX
Profile
03/06/2560 22:36
23/12/2560 21:19
00215BGLO
sombatt
71. สมบัติ XXX I10 อนุมัติ
K. Sombat XXX
Profile
04/06/2560 00:17
23/12/2560 21:19
00215DFJT
napansakorn
72. กิตติเมศร์ XXX I2 อนุมัติ
K. Kittimes XXX
Profile
04/06/2560 02:21
23/12/2560 21:19
00215CFGI
cdcdcd
73. ธิติพันธ์ XXX I6 อนุมัติ
K. Titipun XXX
Profile
04/06/2560 19:29
23/12/2560 21:19
00215EGSV
namo
74. ณรงค์ XXX B1 อนุมัติ
K. NARONG XXX
Profile
05/06/2560 09:59
23/12/2560 21:19
00215BHQY
taweek
75. ทวี XXX C1 อนุมัติ
K. Kereevun XXX
Profile
05/06/2560 14:06
23/12/2560 21:19
00215GHQU
bbbb
76. วิชิต XXX I11 อนุมัติ
K. Wichit XXX
Profile
05/06/2560 17:47
23/12/2560 21:19
00215BGIR
udchachon
77. สิทธิพงษ์ XXX I7 อนุมัติ
K. Sittipong XXX
Profile
05/06/2560 19:43
23/12/2560 21:19
00215EMTU
zizang
78. อิทธิเชษฐ์ XXX I3 อนุมัติ
K. ITTICHED XXX
Profile
06/06/2560 10:26
23/12/2560 21:19
00215GJNO
pongnarin63
79. พงษ์นรินทร์ XXX A11 อนุมัติ
K. Pongnarin XXX
Profile
24/08/2560 16:15
23/12/2560 21:19
00215ACHL
etax
80. รุ่งโรจน์ XXX B3 อนุมัติ
K. Rungrote XXX
Profile
24/08/2560 16:16
23/12/2560 21:19
00215DEHU
noppadol
81. นพปฎล XXX B7 อนุมัติ
K. NOPPADOL XXX
Profile
24/08/2560 16:17
23/12/2560 21:19
00215ABEQ
paramesacs
82. ปารเมศ XXX B8 อนุมัติ
K. Parames XXX
Profile
24/08/2560 16:18
23/12/2560 21:19
00215FGMO
namaoon
83. สมเกียรติ XXX E3 อนุมัติ
K. Somkiat XXX
Profile
24/08/2560 16:19
23/12/2560 21:19
00215JNRU
atitannott
84. อธิษฐาน XXX G3 อนุมัติ
K. Atitan XXX
Profile
24/08/2560 16:20
23/12/2560 21:19
00215CHIL
sommard
85. สมมาตร XXX A16 อนุมัติ
K. Sommard XXX
Profile
25/08/2560 10:09
23/12/2560 21:19
00215DFPQ
chutichaic
86. สมชาย XXX B4 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
25/08/2560 12:41
23/12/2560 21:19
00215ELPR
pthaisayam
87. พินิจ XXX D6 อนุมัติ
K. Pinit XXX
Profile
25/08/2560 12:54
23/12/2560 21:19
00215CFOP
benj
88. เบ็ญจพล XXX D7 อนุมัติ
K. Benjapol XXX
Profile
25/08/2560 12:55
23/12/2560 21:19
00215AGQT
mahomedesign
89. วีระ XXX F1 อนุมัติ
K. Weera XXX
Profile
25/08/2560 13:10
23/12/2560 21:19
00215FINU
agger
90. พัชร XXX B12 อนุมัติ
K. Patchara XXX
Profile
25/08/2560 13:11
23/12/2560 21:19
00215DFMU
anusitm
91. อนุสิทธิ์ XXX C3 อนุมัติ
K. anusit XXX
Profile
25/08/2560 13:13
23/12/2560 21:19
00215BRXY
pornchi
92. พร XXX D1 อนุมัติ
K. Porn XXX
Profile
25/08/2560 13:22
23/12/2560 21:19
00215DGJO
chatreer
93. ชาตรี XXX A17 อนุมัติ
K. Chatree XXX
Profile
25/08/2560 13:28
23/12/2560 21:19
00215EIMR
pome_13
94. วศิน XXX G16 อนุมัติ
K. wasin XXX
Profile
25/08/2560 13:29
23/12/2560 21:19
00215BCFU
dol
95. นพดล XXX D8 อนุมัติ
K. Nopphadol XXX
Profile
25/08/2560 13:34
23/12/2560 21:19
00215AFOR
kate
96. เกตุพระศุกร์ XXX B17 อนุมัติ
K. Katepasuk XXX
Profile
25/08/2560 13:35
23/12/2560 21:19
00215HJMN
somwut
97. สมวุฒิ XXX I12 อนุมัติ
K. Somwut XXX
Profile
25/08/2560 13:43
23/12/2560 21:19
00215DHMO
sataporn_l
98. สถาพร XXX D4 อนุมัติ
K. Sataporn XXX
Profile
25/08/2560 13:54
23/12/2560 21:19
00215BCFL
mtttop
99. มนตรี XXX J16 อนุมัติ
K. Montri XXX
Profile
25/08/2560 16:31
23/12/2560 21:19
00215BEHP
sanyam
100. สัญญา XXX C11 อนุมัติ
K. sanya XXX
Profile
25/08/2560 22:53
23/12/2560 21:19
00215CDEI
nachasit
101. ณชาสิทธ XXX C17 อนุมัติ
K. NACHASIT XXX
Profile
26/08/2560 13:11
23/12/2560 21:19
00215CFIO
pissanutunee
102. พิษณุ XXX E10 อนุมัติ
K. PISSANU XXX
Profile
26/08/2560 17:43
23/12/2560 21:19
00215AHIO
nuay2499
103. อำนวย XXX G7 อนุมัติ
K. XXX
Profile
27/08/2560 02:03
23/12/2560 21:19
00215ABGI
pold
104. สุวันทอน XXX E1 อนุมัติ
K. Souvanthone XXX
Profile
27/08/2560 15:24
23/12/2560 21:19
00215AFHQ
jakkre
105. จักรี XXX D15 อนุมัติ
K. Jakkre XXX
Profile
28/08/2560 10:51
23/12/2560 21:19
00215DNPY
apsre
106. อภิชาติ XXX D17 อนุมัติ
K. Aphichat XXX
Profile
28/08/2560 13:29
23/12/2560 21:19
00215ELMN
jateinca
107. เจตรินทร์ XXX J2 อนุมัติ
K. Jetrin XXX
Profile
30/08/2560 02:38
23/12/2560 21:19
00215BDMP
apichart36
108. อภิชาติ XXX J15 อนุมัติ
K. Apichart XXX
Profile
30/08/2560 20:40
23/12/2560 21:19
00215CHLQ
apr1950
109. สุธรรม XXX I15 อนุมัติ
K. Sutham XXX
Profile
30/08/2560 22:37
23/12/2560 21:19
00215BMNS
pasin43
110. พศิน XXX J10 อนุมัติ
K. Pasin XXX
Profile
31/08/2560 09:52
23/12/2560 21:19
00215FHPR
suhmee
111. ร.ต. ณรงศักดิ์ XXX J4 อนุมัติ
K. NARONGSAK XXX
Profile
31/08/2560 10:57
23/12/2560 21:19
00215FNQR
morsitanz
112. เทียนชัย XXX J11 อนุมัติ
K. THEANCHAI XXX
Profile
31/08/2560 12:59
23/12/2560 21:19
00215BNQU
yoosako
113. สมบัติ XXX J7 อนุมัติ
K. Sombat XXX
Profile
31/08/2560 15:47
23/12/2560 21:19
00215FJRV
panencore
114. วิพุธ XXX J6 อนุมัติ
K. Wiput XXX
Profile
31/08/2560 19:01
23/12/2560 21:19
00215DHQS
jack_ko1556
115. วิกรินทร์ XXX J12 อนุมัติ
K. Wikarin XXX
Profile
01/09/2560 11:46
23/12/2560 21:19
00215ELST
ponpitak
116. พลพิทักษ์ XXX J14 อนุมัติ
K. Ponpitak XXX
Profile
01/09/2560 16:06
23/12/2560 21:19
00215BDTV
preedee
117. ปรีดี XXX J3 อนุมัติ
K. Preedee XXX
Profile
02/09/2560 09:50
23/12/2560 21:19
00215DHJQ
rcplus
118. สุรชัย XXX G10 อนุมัติ
K. Surachai XXX
Profile
05/09/2560 16:56
23/12/2560 21:19
00215ABCD
giat
119. เกียรติ XXX A6 อนุมัติ
K. Kiat XXX
Profile
28/09/2560 16:38
23/12/2560 21:19
00215HMPS
ter_coco
120. กวินพัฒน์ XXX A15 อนุมัติ
K. SIRASIT XXX
Profile
28/09/2560 16:44
23/12/2560 21:19
00215ORSY
aotuming
121. ณัฎฐวีร์ XXX G14 อนุมัติ
K. Natthawee XXX
Profile
28/09/2560 17:51
23/12/2560 21:19
00215BEQS
lanekhams
122. Lanekham XXX A10 อนุมัติ
K. Lanekham XXX
Profile
28/09/2560 17:51
23/12/2560 21:19
00215ENOR
boon2507
123. สมบูรณ์ XXX E11 อนุมัติ
K. Somboon XXX
Profile
29/09/2560 08:46
23/12/2560 21:19
00215BIMS
supitcha
124. สุพิชชา XXX E4 อนุมัติ
K. XXX
Profile
29/09/2560 15:02
23/12/2560 21:19
00215DHOQ
engineerkuru
125. วิโรจน์ XXX E17 อนุมัติ
K. WIROJ XXX
Profile
29/09/2560 15:23
23/12/2560 21:19
00215DMQS
parkpoome
126. ภาคภูมิ XXX F17 อนุมัติ
K. Parkpoome XXX
Profile
29/09/2560 15:24
23/12/2560 21:19
00215HLOR
sirawat
127. ศิรวัชร XXX H2 อนุมัติ
K. Sirawat XXX
Profile
29/09/2560 15:36
23/12/2560 21:19
00215CDOW
pele
128. รัตนพล XXX G8 อนุมัติ
K. Ruttanapol XXX
Profile
29/09/2560 16:29
23/12/2560 21:19
00215FLPS
atchce31
129. อัชวิน XXX J8 อนุมัติ
K. ATCHAWIN XXX
Profile
30/09/2560 16:57
23/12/2560 21:19
00215EINQ
nui_theeraphas
130. ธีรภาส XXX G15 อนุมัติ
K. Theeraphas XXX
Profile
30/09/2560 17:17
23/12/2560 21:19
00215DERW
m00
131. ภานุพงษ์ XXX I14 อนุมัติ
K. Panupong XXX
Profile
30/09/2560 20:02
23/12/2560 21:19
00215CLOP
can18
132. ภวิศณัฐ XXX I16 อนุมัติ
K. Pavisanut XXX
Profile
01/10/2560 08:25
23/12/2560 21:19
00215FLRT
leelanun
133. ศักดา XXX G17 อนุมัติ
K. Sakda XXX
Profile
04/10/2560 10:41
23/12/2560 21:19
00215CIJS
theerapong
134. ธีรพงศ์ XXX H17 อนุมัติ
K. Theerapong XXX
Profile
05/10/2560 14:43
23/12/2560 21:19
00215BJQU
kornpong1978
135. กรณ์พงษ์ XXX I17 อนุมัติ
K. Kornpong XXX
Profile
06/10/2560 13:31
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน