รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD043 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 2 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)
จำนวน: 46 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00173AJRY
topcu999
1. ชินวุฒิ XXX G8 อนุมัติ
K. Chinawut XXX
Profile
02/03/2558 14:09
23/12/2560 21:19
00173BEIM
sanctuary
2. ดุสิต XXX A14 อนุมัติ
K. DUSIT XXX
Profile
04/03/2558 11:03
23/12/2560 21:19
00173BLQV
preecha1050
3. ปรีชา XXX A2 อนุมัติ
K. Preecha XXX
Profile
07/03/2558 09:55
23/12/2560 21:19
00173BEHI
spetsnaz_416
4. สุรวุฒิ XXX A16 อนุมัติ
K. Surawut XXX
Profile
15/03/2558 17:27
23/12/2560 21:19
00173CLMR
jestana
5. เจตนา XXX D4 อนุมัติ
K. Jestana XXX
Profile
19/03/2558 09:43
23/12/2560 21:19
00173BGMO
poopharmai
6. ธนากร XXX A3 อนุมัติ
K. Thanakorn XXX
Profile
02/04/2558 07:59
23/12/2560 21:19
00173ANQV
peerapong_la
7. พีรพงศ์ XXX G2 อนุมัติ
K. Peerapong XXX
Profile
07/04/2558 11:52
23/12/2560 21:19
00173FGTU
pathitta_techa
8. ปทิตตา XXX G3 อนุมัติ
K. Pathitta XXX
Profile
07/04/2558 11:56
23/12/2560 21:19
00173DLNS
pj0001
9. พิศาล XXX B10 อนุมัติ
K. PISAN XXX
Profile
07/04/2558 13:08
23/12/2560 21:19
00173DGMU
athip
10. อธิป XXX B11 อนุมัติ
K. Athip XXX
Profile
07/04/2558 13:21
23/12/2560 21:19
00173ELMT
tcp
11. ธนธัส XXX B16 อนุมัติ
K. Tharnartouch XXX
Profile
13/04/2558 07:17
23/12/2560 21:19
00173AGIJ
yuttt2508
12. ชยุต XXX A8 อนุมัติ
K. Chayut XXX
Profile
14/04/2558 20:02
23/12/2560 21:19
00173DIPR
pommung
13. พรหมประสิทธิ์ XXX C4 อนุมัติ
K. Promprasit XXX
Profile
21/04/2558 16:47
23/12/2560 21:19
00173ANOQ
kitsada1222
14. ร้อยเอกกฤษฎา XXX B12 อนุมัติ
K. Kitsada XXX
Profile
30/04/2558 11:08
23/12/2560 21:19
00173ADLS
nuay2499
15. อำนวย XXX A12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/05/2558 19:48
23/12/2560 21:19
00173CDIJ
ohcivil
16. สราวุธ XXX B8 อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
11/05/2558 11:05
23/12/2560 21:19
00173JOQR
jaipanya
17. ปรินทร์ XXX C10 อนุมัติ
K. Parin XXX
Profile
12/05/2558 13:16
23/12/2560 21:19
00173CFLN
file24
18. เวไนย์ XXX D12 อนุมัติ
K. Wenai XXX
Profile
13/05/2558 10:54
23/12/2560 21:19
00173HJMS
yonucex
19. เสริมภาคย์ XXX C8 อนุมัติ
K. เสริมภาคย์ XXX
Profile
16/05/2558 16:04
23/12/2560 21:19
00173CGIP
watayut
20. วาทยุทธ XXX D10 อนุมัติ
K. Watayut XXX
Profile
25/05/2558 11:04
23/12/2560 21:19
00173EJPR
pakornpks
21. ปกรณ์ XXX C12 อนุมัติ
K. Pakorn XXX
Profile
26/05/2558 08:57
23/12/2560 21:19
00173BNPT
sugar_un
22. ปรัชญา XXX A7 อนุมัติ
K. Prachya XXX
Profile
27/05/2558 08:50
23/12/2560 21:19
00173FJNU
ifreedomlife
23. ไชยพัฒน์ XXX A6 อนุมัติ
K. Chaiyapat XXX
Profile
29/05/2558 14:00
23/12/2560 21:19
00173CEGJ
boonkong
24. Boonkong XXX B2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
05/06/2558 00:14
23/12/2560 21:19
00173DIST
souliyathong
25. Souliyathong XXX B3 อนุมัติ
K. Souliyathong XXX
Profile
05/06/2558 00:14
23/12/2560 21:19
00173CGNS
vansana
26. Vansana XXX B4 อนุมัติ
K. vansana XXX
Profile
05/06/2558 00:15
23/12/2560 21:19
00173IPRS
lanekhams
27. Lanekham XXX B7 อนุมัติ
K. Lanekham XXX
Profile
09/06/2558 10:47
23/12/2560 21:19
00173AENP
baker
28. สุวิทย์ XXX C14 อนุมัติ
K. Suwit XXX
Profile
11/06/2558 15:38
23/12/2560 21:19
00173FJLO
1tanakrid
29. ธนกฤษ XXX C2 อนุมัติ
K. TANAKRID XXX
Profile
12/06/2558 10:15
23/12/2560 21:19
00173DEIO
aekgaluck_b
30. เอกลักษณ์ XXX C16 อนุมัติ
K. Aekgaluck XXX
Profile
16/06/2558 13:13
23/12/2560 21:19
00173GJLR
summers
31. ณัฐพล XXX C15 อนุมัติ
K. Natthapol XXX
Profile
16/06/2558 13:16
23/12/2560 21:19
00173JSTW
tanint
32. ธานินทร์ XXX G6 อนุมัติ
K. Tanin XXX
Profile
18/06/2558 09:53
23/12/2560 21:19
00173DFJQ
warich
33. วาริช XXX A10 อนุมัติ
K. Warich XXX
Profile
19/06/2558 00:01
23/12/2560 21:19
00173BOPV
sompobfung
34. สมภพ XXX A4 อนุมัติ
K. Sompob XXX
Profile
20/06/2558 11:45
23/12/2560 21:19
00173BFNT
0023665
35. จตุพล XXX B14 อนุมัติ
K. JATUPON XXX
Profile
21/06/2558 10:59
23/12/2560 21:19
00173DFGO
teerapong_sri
36. ธีระพงษ์ XXX B6 อนุมัติ
K. TEERAPONG XXX
Profile
21/06/2558 23:26
23/12/2560 21:19
00173ACPV
0970052425
37. วิเชียร XXX C6 อนุมัติ
K. Wichian XXX
Profile
22/06/2558 09:44
23/12/2560 21:19
00173AGIJ
aungkas
38. อังคาส XXX E14 อนุมัติ
K. Aungkas XXX
Profile
22/06/2558 10:05
23/12/2560 21:19
00173BGJM
drowssap
39. พลวุฒิ XXX D6 อนุมัติ
K. POLAVUTH XXX
Profile
22/06/2558 22:29
23/12/2560 21:19
00173CEIR
momentboy
40. ราเมศวร์ XXX D7 อนุมัติ
K. RAMADE XXX
Profile
22/06/2558 22:29
23/12/2560 21:19
00173DHJO
j0200911
41. เจนวิทย์ XXX D8 อนุมัติ
K. JENWIT XXX
Profile
22/06/2558 22:29
23/12/2560 21:19
00173MPTV
prowork
42. ณรงศักดิ์ XXX D14 อนุมัติ
K. Narongsak XXX
Profile
25/06/2558 09:07
23/12/2560 21:19
00173ABQS
jirachai
43. จิระชัย XXX E10 อนุมัติ
K. Jirachai XXX
Profile
26/06/2558 11:20
23/12/2560 21:19
00173DEMN
jbgab
44. อภิรัช XXX E3 อนุมัติ
K. Apirat XXX
Profile
26/06/2558 12:27
23/12/2560 21:19
00173BJNS
moom
45. นัฐพล XXX D2 อนุมัติ
K. NATTAPON XXX
Profile
26/06/2558 19:28
23/12/2560 21:19
00173EGJN
pepengineering
46. รัฐสยาม XXX D15 อนุมัติ
K. XXX
Profile
29/06/2558 10:54
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน