STD082 การออกแบบฐานรากเสาเข็มสำหรับวิศวกร AEC แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 อ่าน 1,371

 • STEP 1
  (ค้นหา & ดูรายละเอียด)
  (Seach & See)
 • STEP 2
  (เลือก & ยืนยันข้อมูล)
  (Book & Confirm)
 • STEP 3
  (ชำระเงิน & เตรียมตัว)
  (Pay & Train)
หัวข้อ: การออกแบบฐานรากเสาเข็มสำหรับวิศวกร AEC แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร
รหัสหัวข้อ: STD082
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 17 พฤษภาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565
วันที่อบรม/สัมมนา: 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
4 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (14 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 72 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 3 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 69 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


แจกเอกสารอบรมปกแข็ง และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 


 


 


สิทธิพิเศษสำหรับวิศวกรไทย สมาชิก TumCivil เอกสารแจกครบ

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 4,500. (2 วันเต็ม) (มือโปรมาเอง)

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......กรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]
 


 

 


ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล คือ ผู้แต่งหนังสือคู่มือวิศวกรรมฐานราก


 
 

...... หนังสือ เอกสารอบรม

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

หนังสือที่ใช้ในการอบรม เน้นทำงานจริง และ ไม่มีที่ใดมาก่อนตัวอย่างรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

ภาพรวม :

งานฐานรากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคาร หรือบ้านพักอาศัย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะฐานรากเสาเข็ม เสาเข็มรับแรงด้านข้าง โดยตั้งแต่การเลือกฐานราก ชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึกของปลายเสาเข็ม และกำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่เสาเข็มรับได้ การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองได้ แต่จะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียว โดยไม่เคยทราบสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติเลยนั้นอาจทำให้ขาดความเชื่อมั่น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้การศึกษากรณีต่างๆควบคู่กับการนำความ รู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้น่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากได้ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบงานฐานรากอาคารได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะฐานรากเสาเข็ม เสาเข็มรับแรงด้านข้าง กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดต่างๆ การทรุดตัวของเสาเข็ม การถ่ายแรงลงสู่เสาเข็ม การอ่านรายงานผลทดสอบ Static, Rapid และ Dynamic หลักการของ Piled Raft และ การออกแบบเสาเข็มด้วย Eurocode (EC7) และกล้าที่จะเลือกใช้และออกแบบอย่างถูกวิธี โดยวิทยากร วิศวกรมืออาชีพ ทำงานจริง ผ่านการทำงานในประเทศไทยและสิงค์โปร ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการออกแบบสำหรับวิศวกรไทย และ วิศวกร AEC

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง มืออาชีพ ที่ทำงานจริง ทั้งในประเทศไทยและสิงค์โปร "


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การออกแบบฐานรากเสาเข็มสำหรับวิศวกร AEC แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2
 
 
 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.


 
1. พารามิเตอร์เพื่อการออกแบบเสาเข็ม
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
2. เสาเข็มรับแรงด้านข้าง (laterally loaded pile)
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 
3. กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดต่างๆ (pile capacity)
 4. Negative Skin Friction
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 
5. การทรุดตัวของเสาเข็ม
 6. Load-settlement curve
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน

  - 8.30 – 10.30 น.

 
7
. การถ่ายแรงลงสู่เสาเข็ม (load transfer)
 8. การอ่านรายงานผลทดสอบ Static, Rapid และ Dynamic
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
9
. การออกแบบเสาเข็มด้วย Eurocode (EC7)
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 15.00 น.


 
10
. หลักการของ Piled Raft
 

     << พักเบรค 15 นาที >>
 
11
. ถาม-ตอบ สรุป
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล
 - ปริญญาตรี, วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท, วิศวกรรมปฐพี,AIT
 - ปริญญาเอก, โยธาและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกียวโต
 - ผู้เขียนหนังสือและเจ้าของเพจ “คู่มือวิศวกรรมฐานราก

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 3 ปีในสิงคโปร์ (2561 - 2563)
 - Heavy Haul Jetty บนเกาะจูร่ง (S$ 7 ล้าน) ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - Chawan Drain บนเกาะจูร่ง (S$ 25 ล้าน) ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ท่าเทียบเรือน้ำลึก Tuas Terminal Finger 3 (S$ 1,458 ล้าน) อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - อุโมงค์ถนนและสถานี Teck Ghee ระหว่าง Sin Ming Ave และ Ang Mo Kio Ave 3 (S$ 616 ล้าน) อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - สถานีใหม่ Brickland MRT Station บน North-South Line อยู่ระหว่างออกแบบ

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการออกแบบฐานรากเสาเข็มได้อย่างมืออาชีพ
 • เอกสารต่างๆและคู่มือในการบรรยาย 1 เล่ม
 • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

 • วิศวกรโยธา / วิศวกรโครงสร้าง
 • วิศวกรที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • -

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)