ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การประยุกต์ใช้ MS Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการ + คู่มือ อ่าน 2,997
HOT

68-0239 รหัส OBT010

+++ ผู้เข้าอบรม MS Project (Offline ที่โรงแรม) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรี +++
......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) และ VDO ของการอบรมที่โรงแรม โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด......

list price: 3,500.00
our price: 2,500.00
member price: 2,500.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Smart

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ONLINE TRAINING

Line ID = tumcivil.com  มาเลย

 


ทางเลือกของคนที่จะขอซื้อแต่คู่มือ...

ทำไมไม่เอาแบบนี้ละครับ แถมได้เรียนด้วย พูดคุยกับ อ.วัชรพงศ์ แบบสบายๆ

 

เราส่งเอกสารอบรม แบบ EMS ให้ผู้อบรม Online
เอกสารอย่างดีแบบ Textbook ปกสีแข็ง ข้างในขาว - ดำ ขนาด B5

 

โครงการอบรม Online Training :

......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก  ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ + สอนสดด้วย) และ VDO ของการอบรมที่โรงแรม โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด

......หลังจากผู้เรียนซื้อคอร์สอบรมแล้ว ผู้อบรมจะได้เอกสารเป็นเล่ม และ คลิป VDO แบบไม่อั้น ตามใจผู้สอน แจกในกลุ่มปิด สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ และ ที่สำคัญมาดูย้อนหลังได้ พร้อมคลิป VDO พิเศษ ให้ดาวน์โหลดกันได้ +++  ทุกคนที่มีเน็ต และ มี Facebook สามารถเรียนได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา

......สามารถพูดคุย ติดต่อ และ มีการพบปะพูดคุยกันได้กับวิทยาการได้

 


สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองอบรมที่โรงแรม :

+++ ผู้ที่เข้าอบรม MS Project (Offline อบรมที่โรงแรม) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้ากลุ่ม สอน MS Project ได้ฟรี +++

 จองอบรมที่ โรงแรม คลิกจองได้ที่นี่ (3,500 บาท) (อบรม 24 - 25 ตุลาคม 63) (แบบนี้ยิ่งคุ้มกว่า เพราะเพิ่มอีก 1,000 บ.)

 

สิ่งที่จะได้รับ :

1. หนังสือคู่มืออบรม MS Project เพื่อวางแผนและควบคุมโครงการ (ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์) ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

2. สิทธิ์ การเข้าดู VDO และ LIVE VDO อย่างไม่อั้น ไม่ลบ เก็บไว้ให้

3. ของแจกอย่างอื่น + Spreadsheet ประกอบในการบรรยาย

4. คลิป VDO พิเศษที่ทำเพิ่มเติม

5. สิทธิ์ในการสอบถามพูดคุย พบปะ และ อื่นๆอีกมากมาย


ตัวอย่าง VDO การบรรยาย :

 

 

สอนโดย :

ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
B.Eng (Civil), M.Eng (CM), D.Eng (CM)


ระยะเวลาการสอน (Live) :

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ + VDO Live สด)

และ VDO ยังคงอยู่ในกลุ่มต่อไป + VDO พิเศษที่ส่งให้ผู้อบรม + VDO ที่โรงแรม


คำแนะนำพิเศษ :

1. ผู้เข้าอบรมควรจะมี คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook หรือ Tablet อีก 1 เครื่อง (รวมเป็น 2 เครื่อง) เพื่อการเรียนที่สนุกและทำตามได้สะดวกมากขึ้น

2. VDO ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น VDO แห้ง และ สด Live จะไม่มีการลบไปจากกลุ่ม มาดูเวลาไหนก็ได้


หัวข้อในการสอนและการบรรยาย :
 


 1. การบริหารโครงการก่อสร้างกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
 
    1.1 โครงการก่อสร้างกับการบริหารโครงการ
 
    1.2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
 
        -  การกำหนดขอบเขตในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
        
เครื่องมือในการกำหนดแผนงาน
            -  ได้แก่ Decomposition Technique, Work Breakdown Structure (WBS) และ Critical Path Method (CPM)


 
2. การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Project
 
    2.1 ภาพรวมการทำงานของ Microsoft Project
 
    2.2 แนะนำเครื่องมือพื้นฐาน
 
        -  แถบเครื่องมือ (Ribbon)
        
-  มุมมอง (Views)
 
        -  ตาราง (Tables)
        
-  ฟิลด์/คอลัมน์ (Field/Column)
 
    2.3 การปรับค่าตั้งต้น
 
    2.4 การสร้างไฟล์แผนงาน
 
    2.5 การกำหนดปฏิทินโครงการ
 
    2.6 การป้อนข้อมูลโครงการ
 
    2.7 Workshop-1

 3. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 1 (ใช้ข้อมูลเฉพาะด้านเวลา)
 
    3.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลเฉพาะด้านเวลา
 
    3.2 การป้อนข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
 
        -  รายชื่องาน รหัสโครงการ (WBS) และระยะเวลาการทำงาน
        
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (Task Relationships)
 
        -  เงื่อนไขของงาน (Task Constraints)
        
จุดตรวจสอบแผนงาน (Milestones)
 
    3.3 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    3.4 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้าและการวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    3.5 Workshop-2

 4. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 2 (ใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับมูลค่างาน)
 
    4.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับมูลค่างาน
 
    4.2 การป้อนข้อมูลแผนงาน
 
        -  ข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
        
-  ข้อมูลด้านมูลค่างาน
 
    4.3 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    4.4 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้า
 
    4.5 การวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    4.6 Workshop-3

 5. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 3 (ใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับข้อมูลทรัพยากร)
 
    5.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับข้อมูลทรัพยากร
 
    5.2 การกำหนดฐานข้อมูลทรัพยากร (Resource Sheet)
 
    5.3 การป้อนข้อมูลแผนงาน
 
        -  ข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
        
-  ข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากร
 
    5.4 ปัญหาการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน (Resources Overallocation) และการแก้ไข
 
    5.5 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    5.6 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้า
 
    5.7 การวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    5.8 Workshop-4

 6. เครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม
 
    6.1 การใช้คำสั่ง Sorting, Filters และ Group by
 
    6.2 การสร้าง Custom Field เพื่อสนับสนุนการควบคุมโครงการ
 
    6.3 การบริหารหลายโครงการ (Subproject) และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 
    6.4 Workshop-5

 7. การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
 
    7.1 การปรับแต่งตัวอักษร
 
    7.2 การปรับแต่งแท่งกราฟ
 
    7.3 การปรับแต่งหน่วยเวลา (Time Scale) ของ Gantt Chart
 
    7.4 Workshop-6

 8. การรายงาน และ การพิมพ์
 
    8.1 การใช้แบบรายงาน
 
    8.2 เทคนิคการรายงาน Cash Flow และ S-Curve
 
    8.3 การตั้งค่าและการพิมพ์แผนงานแบบ Gantt Chart
 
    8.4 การตั้งค่าและการพิมพ์แผนงานแบบ Network Diagram
 
    8.5 Workshop-7

 

 


สามารถติดต่อเราได้ที่ :

1. Email = [email protected]

2. Line ID = tumcivil.com

3. Fanpage Facebook = tumcivil

4. โทร. = 089-4990739

 

กลุ่มที่เรียนคลิกที่นี่

กรุณาแจ้งชื่อ FB ของคุณ หลังจากชำระเงินแล้ว มาที่

 [email protected] หรือ Line ID = tumcivil.com หรือ 089-4990739

 


ตัวอย่างรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

 

สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)