SAP2000 Advanced Nonlinear - โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ของ CSI อ่าน 6,145

37-0155 รหัส ESIS00004

SAP2000 Advanced Nonlinear - โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

list price: 298,000.00
our price: 150,000.00
member price: 145,000.00

Accessories, Add-On / อุปกรณ์เสริม, โปรแกรมเพิ่มเข้าไป

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

CSI-Berkeley

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: โปรแกรมของต่างประเทศ (ลิขสิทธิ์)

SAP2000 Advanced Nonlinear - โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

SAP2000 = INTEGRATED SOFTWARE FOR STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN 

INTEGRATED SOFTWARE FOR STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN

Version: 12
Supported Operating Systems: Windows XP & Vista 

The SAP name has been synonymous with State-of-the-art analytical methods since its introduction over 30 years ago. SAP2000 follows in the same tradition featuring a very sophisticated, intuitive and versatile user interface powered by an unmatched analysis engine and design tools for engineers working on transportation, industrial, public works, sports, and other facilities.

From its 3D object based graphical modeling environment, to the wide variety of analysis and design options completely integrated across one powerful user interface, SAP2000 has proven to be the most integrated, productive and practical general purpose structural program on the market today.

This intuitive interface allows you to create structural models rapidly and intuitively without long learning curve delays. Now you can harness the power of SAP2000 for all of your analysis and design tasks, including small day-to-day problems. Complex Models can be generated and meshed with powerful Templates built into the interface.

The Advanced Analytical Techniques allow for Step-by-Step Large Deformation Analysis, Multiple P-Delta, Eigen and Ritz Analyses, Cable Analysis, Tension or Compression Only Analysis, Buckling Analysis, Blast Analysis, Fast Nonlinear Analysis for Dampers, Base Isolators and Support Plasticity, Energy Methods for Drift Control and Segmental Construction Analysis.

Bridge Designers can use SAP2000 Bridge Templates for generating Bridge Models, Automated Bridge Live Load Analysis and Design, Bridge Base Isolation, Bridge Construction Sequence Analysis, Large Deformation Cable Supported Bridge Analysis and Pushover Analysis.

SAP2000 is for everyone! SAP2000 is for every project! From a simple small 2D static frame analysis to a large complex 3D nonlinear dynamic analysis, SAP2000 is the answer to all structural analysis and design needs.

Here are some reasons why?

For bridge design, SAP2000 automates moving load analysis like no other software. Lanes are easily offset from beam centerline to consider torque and other reactions, even with curved and inclined systems. Built-in AASHTO vehicles with user defined options for truck and train loads. Auto generation of influence lines and min/max force & moments for all possible permutations of traffic loads. Several built-in design codes, including AASHTO, for steel and concrete design. We've heard time and time again from users that SAP2000 moving load analysis is hands down the best available - spend 10 minutes with the interactive bridge tutorial and see if you don't agree.

SAP2000 enables users to easily apply loads or assign restraints/supports in skewed directions different from the global axis. Even if you don't have skewed restraints/supports, but have sloped beams or bracing, SAP2000 analysis results are reported in local directions, making it easy to interpret the direction of deflections or forces without having to do time consuming, error prone transformations.

Steel member sizes can be optimized based on strength per design code with user defined uto select lists of sections. Compare SAP2000 optimization to manual trial and error, analyzing ne section per member at a time.

SAP2000 shell elements provide unique element formulations which avoid the 'shear locking' problems found with classical finite elements. The ability of SAP2000 to output shell forces and moments at each shell joint which are integrated over the shell thickness, and then sum them, provides several advantages. First of all, forces & moments from shell joints can be selected and summed using SAP2000's group joint force sum option in order to obtain useful results such as base shear and moments, or section cuts for strength design. SAP2000 stress resultants are reported by joint per unit of in-plane length.

Meshing options - Most structural programs that offer shell elements limit the user to meshing the plate/shell into uniformly spaced 2X2, 4X8, etc. types of meshes. But what if a shell joint load, area uniform load, or member intersection does not match the joint location or shell area of the uniformly divided shells? SAP2000 provides options to mesh based on: 1) grid intersections 2) selected joints on edges as well as 3) uniformly spaced shells, in order to mesh precisely where is needed. Users can add gridlines or draw joints on edges to refine the mesh with minimal effort.

SAP2000 constraint options provide unique capabilities to rigidly 'link' joints which are offset from one another. In addition to rigid diaphragms, SAP2000 also provides additional constraint types which rigidly transfer forces and moments from one joint to another in all degrees of freedom, or in selected degrees of freedom, while accounting for secondary moments that occur due to the distance between the joint locations (lever arm effect). This ability to transfer secondary moments differentiates these constraints from traditional master-slave/rigid diaphragm type of constraints. This is particularly important when connecting beams with shell elements, modeling composite behavior, or joint connections offset from an element centerline which can cause secondary moments. SAP2000 constraint options become especially critical for accurate reactions in a dynamic analysis.

SAP2000 enables users to review analysis results graphically by clicking on individual members or joints, or generate output reports. Output reports can be limited by graphically selected areas, or by pre-defined groups, by load case/combination. Results can be printed, exported to Excel or Access database, as well as generation of DXF drawings.

Automated code design beyond the basics - Automatic load combinations per design code, automatic determination of unsupported lengths, P-M-M diagrams for capacity ratios, special seismic considerations, and much more. Review SAP2000 design manuals to see how far SAP2000 has automated the design process compared to how you're working now.

Advanced analysis - Options for nonlinear base isolators, dampers, gaps, large deflection, and plastic hinges for pushover analysis. Modal, response spectrum, linear or nonlinear time history dynamic analysis. No limit on use of springs, dampers, and other elements in dynamic analysis.


 

        สิ่งที่จะได้รับ       

=    โปรแกรม 1 ชุด + คู่มือ 1 เล่ม + USB Hardlock พร้อมใบแสดงสิทธิ์จาก CSI + ของแถม


* ค่าบำรุงรักษา / ค่า Upgrade / ค่าบริการที่ปรึกษา ประมาณ 55,000 - 100,000 บาท/ปี (ถ้าต้องการเพิ่ม)

* หมายเหตุ - ซื้อซอฟต์แวร์ระดับโลกแบบลิขสิทธิ์กับเราได้วันนี้ ราคาพิเศษ พร้อมบริการหลังการขาย และมีอุปกรณ์ HardLock ทุกตัว มั่นใจได้

 


 

 

สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)