อบรม ETABS โดย ดร.มงคล ผ่านไปแล้ว

 

จบไปแล้วนะครับ สำหรับการอบรม ETABS (+ SAFE และ CSI Col)

 IES028 - การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ETABS (ระดับเบื้องต้น - กลาง) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

โดยวิทยากร ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช ผู้ที่มาอบรมหลายๆคนประทับใจในการสอน รวมทั้งเอกสารการสอนที่ดีมากๆเล่มหนึ่งครับ

เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรูปภาพและรายละเอียดที่ผ่านมาได้ครับ รวมทั้งสามารถค้นหาเอกสารและบทความที่เกี่ยวกับการอบรมได้ด้วยเช่นกัน

โดยในครั้งต่อไปจะเปิดอีกต้นปี 2555 นะครับ

คือ ETABS และ SAFE นะครับ

Tum

(รับข่าวสาร Update เพิ่มเติมได้ที่นี่ Tumcivil Fan Page on Facebook)