cluster โคมไฟฟ้าพวงห้อยจากเพดาน
dome-light โคมไฟฟ้า รูปหรือฐานกลม
illuminated ceiling ฝ้าหรือเพดานกระจกที่ติดโคมไฟไว้ภายใน
illuminator โคมไฟ
sconce เท้าแขนที่ยื่นออกมาจากฝาผนัง สำหรับตั้งเทียนหรือโคมไฟ
elcetric light โคมไฟฟ้า, แสงไฟฟ้า
flash-light ไฟฉาย, ไฟฟ้าเดินทาง, โคมไฟสัญญาณ, ไฟดับเปิดที่ใช้ในการโฆษณา
flex สายไหมสำหรับต่อโคมไฟ, โค้ง, งอ
head light โคมไฟตอนหน้ารถ, โคมเสาเรือ
lanturn โป๊ะไฟฟ้า, โคมไฟ, ห้องโคมในประภาคาร, ตะเกียงที่ใช้เป็นอาณัติสัญญาณรถไฟหรือใช้ในการซ่อมทาง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z