Agitator เครื่องกวน [ช่างก่อสร้าง] ; เครื่องปั่นกวน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Ballast กวดปนทราย [โยธา] ; กรวด, หินย่อย [ช่างก่อสร้าง] ; บัลลาสต์ [ไฟฟ้ากำลัง
Bandwidth ความกว้างแถบ, แบนด์วิดท์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร] ; ความกว้างแถบความถี่ [คอมพิวเตอร์]
bounce การรบกวนภาพช่วงสั้น [ไฟฟ้าสื่อสาร]: การเด้ง [คอมพิวเตอร์]
crab มุมเฉ [สำรวจ]: แท่นเข็มแพ, แท่นกว้านนำแพ [ป่าไม้]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง [การพิมพ์]; ไม้ใบกว้าง [ป่าไม้]
Hunting เครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์]; การแกว่งไล่ [ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร]
Jam ติดขัด [วิชาถ่ายภาพ, คอมพิวเตอร์]; ติดขัด, ทำให้ติดขัด, ส่งสัญญาณรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Node ปม, โนด [ไฟฟ้าสื่อสาร]; บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ [คอมพิวเตอร์]; สถานีเชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; สัญญาณรบกวน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Nutation การส่ายตัว [สำรวจ]; บริเวณการกวาดแบบกรวยหมุน [เรดาร์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z