คอลัมน์น่ารู้งานก่อสร้าง (ตอนที่ 2) : แจ๊กเก็ตคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มเสาต้านแผ่นดินไหว อ่าน 3,705

คอลัมน์น่ารู้งานก่อสร้าง (ตอนที่ 2)  : แจ๊กเก็ตคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มเสาต้านแผ่นดินไหว

 โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ / ว.ส.ท.@ TumCivil.com

(ที่มา :  โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ : กรรมการอำนวยการและประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 

บทความนี้ (PDF) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


สัมมนา เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'

EPE002 - สัมมนา เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'  [ 10 ธ.ค. 54  ณ.หอประชุมกองทัพเรือ]


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)