EBOOK-Flash ตัวอย่างการออกแบบกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบ + รับแรงแผ่นดินไหว (Coupled Shear Wall) อ่าน 7,636

เอกสาร EBOOK-Flash  ตัวอย่างารออกแบบำแพงรับแรงเฉือนู่ควบับแรง+แผ่นดินไหว

(Coupled Shear Wall)  * อันนี้ดูอย่างเดียว พิมพ์ไม่ได้ครับ

มีเพลงฟังประกอบด้วยนะครับ ฟังสบายๆ เพลงเพราะนะครับ

เอกสารโดย TumCivil.com จัดทำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

"แบ่งมาให้เผยแพร่ เอกสารเต็มพร้อมกับหลายเรื่อง มีให้สำหรับผู้เข้าอบรมนะครับ"

STD016 - การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4   [ 16 - 17 ต.ค. 53 ]

คลิกจองได้ที่นี่

เปิดได้เหมือนอ่านจริง ขยายได้ ซูมได้ อ่านได้ ใช้งานไม่ยาก

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)