หัวข้อที่กำลังเปิดรับสมัครอบรม
EPE016 งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)

เปิดรับสมัคร

งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)

27 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61
IES066 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 5

24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
 
รายการอบรมที่น่าสนใจ
EPE016 งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)

เปิดรับสมัคร

งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)

27 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61
IES066 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 5

24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
หมวดหลักหัวข้ออบรม - สัมมนา