VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.) อ่าน 2,735

VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.)

Section ที่ 1 (1/5 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ วสท.

อ้างอิงจากรายการอบรมประกาศนี้ (TumCivil ร่วมประชาสัมพันธ์) ขอบคุณ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ประสานงานครับ

พิเศษ......ชมการบรรยาย ของ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้ในช่วงที่ 2

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 | ช่วงที่ 02 | ช่วงที่ 03 | ช่วงที่ 04 | ช่วงที่ 05 |คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.)

Section ที่ 2 (2/5 ช่วง) ........... ช่วงที่ 2 รศ.ดร.อมร พิมานมาศ

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ วสท.

อ้างอิงจากรายการอบรมประกาศนี้ (TumCivil ร่วมประชาสัมพันธ์) ขอบคุณ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ประสานงานครับ

พิเศษ......ชมการบรรยาย ของ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้ในช่วงที่ 2

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 | ช่วงที่ 02 | ช่วงที่ 03 | ช่วงที่ 04 | ช่วงที่ 05 |คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.)

Section ที่ 3 (3/5 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ วสท.

อ้างอิงจากรายการอบรมประกาศนี้ (TumCivil ร่วมประชาสัมพันธ์) ขอบคุณ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ประสานงานครับ

พิเศษ......ชมการบรรยาย ของ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้ในช่วงที่ 2

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 | ช่วงที่ 02 | ช่วงที่ 03 | ช่วงที่ 04 | ช่วงที่ 05 |คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.)

Section ที่ 4 (4/5 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ วสท.

อ้างอิงจากรายการอบรมประกาศนี้ (TumCivil ร่วมประชาสัมพันธ์) ขอบคุณ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ประสานงานครับ

พิเศษ......ชมการบรรยาย ของ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้ในช่วงที่ 2

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 | ช่วงที่ 02 | ช่วงที่ 03 | ช่วงที่ 04 | ช่วงที่ 05 |คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวความพร้อมรับมือกรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษมบัณฑิต 24 ส.ค.54 (วสท.)

Section ที่ 5 (5/5 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ วสท.

อ้างอิงจากรายการอบรมประกาศนี้ (TumCivil ร่วมประชาสัมพันธ์) ขอบคุณ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ประสานงานครับ

พิเศษ......ชมการบรรยาย ของ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้ในช่วงที่ 2

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 | ช่วงที่ 02 | ช่วงที่ 03 | ช่วงที่ 04 | ช่วงที่ 05 |คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)