VDO ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม การออกแบบสระว่ายน้ำ / บ่อบำบัด (คำนวณมือ และ ใช้ SAFE) อ่าน 4,008

VDO ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม การออกแบบสระว่ายน้ำ / บ่อบำบัด (คำนวณมือ และ ใช้ SAFE)

Section ที่ 1 (1/4 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษาและงานมุทิตาจิต / เป็นประโยชน์กับเพื่อนวิศวกรชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย V1.  ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

เอกสารการออกแบบถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า, ใต้ดิน, สระว่ายน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย เฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
อบรมวันเสาร์ที่
 2 - 3  สิงหาคม 2551 (ห้องกรุงธน บอลล์รูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 |  ช่วงที่ 02 |  ช่วงที่ 03 |  ช่วงที่ 04 |


< บทความ + VDO และ สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว คลิกที่นี่ >


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม การออกแบบสระว่ายน้ำ / บ่อบำบัด (คำนวณมือ และ ใช้ SAFE)

Section ที่ 2 (2/4 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษาและงานมุทิตาจิต / เป็นประโยชน์กับเพื่อนวิศวกรชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย V1.  ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

เอกสารการออกแบบถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า, ใต้ดิน, สระว่ายน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย เฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
อบรมวันเสาร์ที่
 2 - 3  สิงหาคม 2551 (ห้องกรุงธน บอลล์รูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 |  ช่วงที่ 02 |  ช่วงที่ 03 |  ช่วงที่ 04 |


< บทความ + VDO และ สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว คลิกที่นี่ >


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม การออกแบบสระว่ายน้ำ / บ่อบำบัด (คำนวณมือ และ ใช้ SAFE)

Section ที่ 3 (3/4 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษาและงานมุทิตาจิต / เป็นประโยชน์กับเพื่อนวิศวกรชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย V1.  ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

เอกสารการออกแบบถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า, ใต้ดิน, สระว่ายน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย เฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
อบรมวันเสาร์ที่
 2 - 3  สิงหาคม 2551 (ห้องกรุงธน บอลล์รูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 |  ช่วงที่ 02 |  ช่วงที่ 03 |  ช่วงที่ 04 |


< บทความ + VDO และ สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว คลิกที่นี่ >


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม การออกแบบสระว่ายน้ำ / บ่อบำบัด (คำนวณมือ และ ใช้ SAFE)

Section ที่ 4 (4/4 ช่วง)

นำเสนอเพื่อการศึกษาและงานมุทิตาจิต / เป็นประโยชน์กับเพื่อนวิศวกรชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย V1.  ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

เอกสารการออกแบบถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า, ใต้ดิน, สระว่ายน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย เฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
อบรมวันเสาร์ที่
 2 - 3  สิงหาคม 2551 (ห้องกรุงธน บอลล์รูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 01 |  ช่วงที่ 02 |  ช่วงที่ 03 |  ช่วงที่ 04 |


< บทความ + VDO และ สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว คลิกที่นี่ >


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)