EBOOK-Flash มุมนักออกแบบ : Design Tip ตอนที่ 16 - 17 - 18 : การออกแบบคานลึก (Deep Beam Design) อ่าน 8,587

EBOOK-Flash ตอนที่ 16-17-18 : การออกแบบคานลึก (Deep Beam Design)

มุมนักออกแบบ : Design Tip โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ @ TumCivil.com

สามารถกด ดูเต็มหน้าจอ [ ] หรือ สามารถพิมพ์ได้โดยกดรูป Printer ข้างล่าง (pdf)


เปิดได้เหมือนอ่านจริง ขยายได้ ซูมได้ อ่านได้ ใช้งานไม่ยาก

TumCivil.com Article and Media Section for Education


เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)

หมายเหตุเพิ่มเติม


- เป็น Design Tip ในการออกแบบสำหรับเพื่อนๆวิศวกรนะครับ ดร.อมร จะทำออกเรื่อยๆ

- ถ้าท่านใดต้องการให้ทำเรื่องอะไรหรือหาข้อมูลเรื่องอะไรเป็นพิเศษ โพสต์มาเลยครับ

- ถ้าสมาชิกท่านใดให้ทางเว็บช่วยแก้ปัญหาพิเศษให้ หรือส่งบทความมาเผยแพร่ลองส่งมาครับที่ tumcivil@gmail.com


สัมมนา เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'

EPE002 - สัมมนา เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'  [ 10 ธ.ค. 54  ณ.หอประชุมกองทัพเรือ]


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)